הצהרה על בידוד. ארכיון: ימי מחלה לעובד עקב שהייה בבידוד בשל חשש הידבקות נגיף קורונה

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות לאותם עובדים אולם, תשובה מספקת על כך תיווכח רק על ידי פסיקה של בית הדין המוסמך לכך, וכל תשובה שאינה כתובה בחוק — היא השערה בלבד
בעקבות פסיקת בג"ץ — תעודת המחלה הגורפת תקפה עד 30 למרות זאת, במקומות העבודה בהם נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבלו העובדים הנמצאים בבידוד תשלום על פי הנהוג במקום העבודה

אין צורך לגשת לרופא כדי לקבל אישור מחלה או תעודת מחלה.

11
עשרה דברים שחשוב לדעת על 'חוק דמי הבידוד' שאושר היום (ד') בכנסת
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד
טפסים
לצורך כך על העובד לספק את תעודת המחלה והצהרה לגבי ילדו
ארכיון: ימי מחלה לעובד עקב שהייה בבידוד בשל חשש הידבקות נגיף קורונה
התשלום למעסיקים יתבצע דרך הביטוח הלאומי
עובדים שנאלצים להימצא בבידוד בשל חשש שנדבקו בנגיף הקורונה, היעדרותם נחשבת להיעדרות מהעבודה בגלל מחלה והם זכאים לתשלום דמי מחלה על מנת לקבל את הזכאות כאמור בכתבה זו, ראשית כל יש לדווח חובה! אגף גריאטריה, אגף הרוקחות, אגף לבריאות השן, מחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, מינהל רפואה, מרכז לאומי לבקרת מחלות, סיעוד בבריאות הציבור ועוד מחלקות רבות השייכות כולן למשרד הבריאות
תוספת ימי מחלה למכסת ימי המחלה של העובד טרם אושר אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד

עובדים זרים שיצאו לארץ מוצאם בחצי השנה האחרונה ושבו משם לישראל לשם עבודה אצל המעסיק עבורו עבדו קודם יציאתם, יחשבו כעובדים בבידוד הזכאים לתשלום דמי בידוד.

14
היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק
בשלב זה הזכאים לכך רק עובדים שכירים, שלפי הנחיות משרד הבריאות, נדרשים להישאר בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה
ארכיון: ימי מחלה לעובד עקב שהייה בבידוד בשל חשש הידבקות נגיף קורונה
לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
במגזר הפרטי במידה וישנו הסכם המתייחס לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון המעסיק יוכל לבחור האם להחיל אותו גם על ימי בידוד
כתבה זו אינה רלוונטית יותר, משום שההוראות פקעו מעסיקים שב-1 באוגוסט היו להם פחות מ-20 עובדים, יהיו זכאים לשפוי בשיעור 75% מעלות דמי הבידוד
חובת בידוד בית חלה על כל חולה כאמור לעיל ומשך הבידוד הינו לתקופה של 14 יום ממועד השהייה האחרונה באחד היעדים מפורט בהמשך בכל מקום בעולם למעט יהודה ושומרון או עזה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם החולה לפני העניין ההשתתפות בהלוויה כפופה לאישור מראש של משרד הבריאות ותתבצע באמצעות נסיעה ושהייה באמבולנס לאורך כל ההלוויה

ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

18
היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק
למרות זאת, עובד שזכאי להטבות מכוח הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה או תנאים מיטיבים אחרים — יהיה זכאי לתשלום לפי אותם תנאים
עשרה דברים שחשוב לדעת על 'חוק דמי הבידוד' שאושר היום (ד') בכנסת
יחד עם זאת, תעודת מחלה גורפת של משרד הבריאות, היא תעודה המחליפה את תעודת המחלה הניתנת על ידי הרופא — והמעסיק לא רשאי לדרוש תעודה נוספת
כל הטפסים של משרד הבריאות
בהתאם לתקנות דמי מחלה, על העובד להמציא אישור מהרופא חתום עם הפרטים לגבי העובד, תקופת שהות ומחלה