דיין מוצרי קירור. דיין מוצרי קירור בהנחה עד 40% + קופונים ייחודים בקטלוג המלא והעדכני

בית משפט השלום קבע עוד כי המשיבה הודתה שכאשר האזעקה אינה מופעלת כפי שלטענתה אירע אין בכוחם של גלאי נפח לסכל את הפריצה, ועל כן, אי התקנת הגלאים אינה צריכה להעלות או להוריד נוכח האמור, דין תביעת המבקשת בנוגע לאירוע הראשון להתקבל במלואה
מכיוון שהפניקס לא עמדה בנטל זה, העליון קיבל את הערעור בנוגע לאירוע הראשון, וחייב את הפניקס לשלם לדיין תגמולי ביטוח בגינו בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי המבקשת לא טענה כי מדובר באמצעי להקלת הסיכון ולכן אין צורך לדון בשאלה האם המשיבה פטורה מתשלום לפי סעיף 18 ג לחוק חוזה הביטוח

המשיבה ערערה לבית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית משפט השלום.

18
חובה ללב: הבית הזה הוא כל מה ששכונת שפירא רוצה להיות
החלטתי לחזור לארץ, וביום שנחתתי התחלתי להשקיע את כל האנרגיות והכאב בהגשמת החלום שהתבשל במשך שבע שנים"
מערכת אזעקה לא הופעלה
בהתייחס לאירוע השני, קבע בית משפט השלום כי המשיבה או מי מטעמה הציגו במהלך התקופה שבה הייתה הפוליסה בתוקף ובטרם התרחש האירוע השני מצג או התחייבות בפני המבקשת לפיו היא תספק כיסוי למקרה של גניבה או פריצה, ומצג זה מהווה חלק מהחוזה שנכרת בין הצדדים
חובה ללב: הבית הזה הוא כל מה ששכונת שפירא רוצה להיות
צילום: רוני כספי "מהות המקום הזה היא שהוא בית שיוצר חיבור בין אנשים ועולמות
מתוך הכלום שהיה שם הרגשתי שאני יכולה להוציא החוצה את כל מה שהייתי צריכה להוציא דרך היצירה" כן קבע בית משפט השלום כי המשיבה ידעה על כך שהמבקשת נוהגת להשאיר מכולות בשביל הגישה לעסק, וסוקר מטעמה המליץ להחריג את המכולות הללו מהכיסוי הביטוחי בשל הסכנה כי ייגנב, אך המשיבה לא עשתה כן
כן ישנם מקרים שבהם המבטח יופטר כליל מחובתו לשלם תגמולי ביטוח, מקום בו פעל המבוטח בכוונת מרמה סעיף 18 ג 1 לחוק חוזה הביטוח או כאשר מבוטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח עם מבוטח שאינו נוקט באמצעי להקלת הסיכון, אף בעבור תשלום דמי ביטוח גבוהים יותר סעיף 18 ג 2 לחוק חוזה הביטוח ראו: עניין סלוצקי, בפסקאות 34-31 Our wide experience and knowledge, alongside familiarity with all officials and experts, enables us to get the maximal compensation you are entitled to, in the shortest period of time

בסיכומו של עניין, חייב בית משפט השלום את המשיבה לשלם למבקשת סך של 106,894 שקל בגין האירוע הראשון וסך של 117,161 שקל בגין האירוע השני, בתוספת ריבית והצמדה מיום התרחשותו של כל אירוע ועד ליום התשלום בפועל.

23
צור קשר
דיין מוצרי קירור דוגלת ברמת שרות גבוהה, איכות בלתי מתפשרת, מקצועית ומצויינות! לאחר מכן, פנתה המבקשת למשיבה בדרישה לתשלום של תגמולי ביטוח נוספים בשיעור שישלים את פיצויה בגין הנזק שנגרם לה בשל אירוע זה
דיין מוצרי קירור בהנחה עד 40% + קופונים ייחודים בקטלוג המלא והעדכני
כל המידע באתר מתוחזק על ידי הגולשים ולרווחתם, אם נפלה טעות או שנמצא מידע חסר אודות דיין מוצרי קירור, נשמח אם תעדכנו אותנו באמצעות הכפתור עדכון פרטים המופיע מטה
דיין מוצרי קירור
מערכת אזעקה לא הופעלה — האם ישולמו תגמולי ביטוח?
לפיכך, קבע בית המשפט המחוזי כי המשיבה אינה חייבת לשלם למבקשת תגמולי ביטוח גם בגין האירוע השני, וביטל את פסק דינו של בית משפט השלום הרצון למצוא בית ללב שלי הפך לרצון למצוא פתרון לכל הלבבות שרוצים למצוא בית משלהם"
הסדר זה מאפשר למבטח לשלם למבוטח במצבים מסוימים רק חלק מתגמולי הביטוח מקום בו קיימת חלופה ביטוחית יקרה יותר, שאינה כוללת דרישה לאמצעי להקלת הסיכון, וזאת לפי סעיף 18 ג לחוק חוזה הביטוח בהתייחס לאירוע השני, גורסת המשיבה כי המבקשת מעלה טענות עובדתיות גרידא שאין מקום להידרש להן

בית חובות הלבבות, חובות הלבבות 5 בשפירא, , ו.

צור קשר
המבקשת גורסת כי טעמים אלה מצדיקים מתן רשות ערעור במקרה דנן
מערכת אזעקה לא הופעלה
בית משפט השלום קבע עוד כי הסייגים שמהם מנסה המשיבה להיבנות, ולפיהם היא אינה מכסה נזקים עקב גניבה להבדיל מפריצה אינם הולמים את הציפיות הסבירות של המבוטח וכי המשיבה כשלה בהסבת תשומת ליבה של המבקשת אליהם
3370/14 דיין מוצרי קירור נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח
העליון מזכיר שנטל ההוכחה לקיומה של פוליסה חלופית שעל פיה ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח יחסיים בלבד, ונטל ההוכחה בנוגע לטענה שמבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח לו ידע את העובדות לאשורן, מוטלים שניהם על המבטח