עזה. אנציקלופדיה יהודית דעת

David Tal, , Routledge, 2004, page 393• Yaacov Lappin, "", , March 26 2009• 202, Palgrave Macmillan Aug 1984 , ,• Elisha Efrat, Urbanization in Israel, p

.

22
אנציקלופדיה יהודית דעת
רצועת עזה
אנציקלופדיה יהודית דעת

.

רצועת עזה
עזה
אנציקלופדיה יהודית דעת