תענית אסתר 2021. פורים

שכן מי שניגש אל המלך בלא שנקרא אחת דתו להמית אלא אם כן המלך חס עליו ומושיט לו את שרביט הזהב היא נישאת למלך מעם אחר, ומצייתת בשקט לכל מה שדורשים ממנה
על פי טעם זה יש הנוהגים לצום שלושה ימים המנהג לצום בי"ג באדר אינו מוזכר ב ואף לא ב

כאשר תענית אסתר סמוכה לפורים ב אין אומרים במנחה.

7
תענית אסתר
בפרק הפותח את המגילה המלך מבקש ממשרתיו "להביא" את המלכה ושתי, שקדמה לאסתר בארמון
לשחרר את הכבלים
שאלה אותה הרבנית מושית: "אבל מדוע את מכה את בתך? וכן אדם שנתקף בחולשה יתירה או זקן מופלג שתש כוחו, פטור מלהתענות
סיפור חכמות לתענית אסתר, לשבת ולפורים
אולם אם חלה התענית בימי שני וחמישי בשחרית, כבר בארנו לעיל שרשאים לעלות לכתחילה
הסבירה הרבנית רחל כי בידה האחת היא אוחזת בביתה אסתר-שרה שתחיה ובידה השנייה היא אוחזת מקל גדול ובכל כמה דקות היא מכה את אסתר על ישבנה
אחשוורוש לא הסכים אך נתן ליהודים רשות להתגונן על נפשם אם חלה התענית בשאר ימי השבוע או בימי שני וחמישי במנחה, ויש רק כהן אחד ואינו מתענה, טוב שיצא הכהן מבית הכנסת ויעלה ישראל במקומו

אולם הקרואים לסעודת ברית חייבים להתענות ולכן יש לעשות את סעודת הברית במוצאי התענית.

13
זמני צום תענית אסתר
ומעוברת, היינו משלושה חדשים ומעלה
תענית אסתר
זמן תענית אסתר היה יום שמחה, אך משבטלה איסור התענית בזמן זה פג ומותר היה להתענות
מי פטור מהצום? צום תענית אסתר 2021
ההלכה היהודית נכתבה בחברה פטריארכאלית
מוסר השכל: שתיית וודקה על קיבה ריקה בזמן תענית עשויה לגרום לתופעות לוואי פרק כ"ב בתהילים הוא פרק מיוחד ליום תענית אסתר, אשר נאמר על ידי אסתר, כאשר ניגשה, על פי ציווי מרדכי, לארמונו של אחשוורוש
ב שחוברה ככל הנראה במאה השמינית מוזכרת תענית לפורים בחודש אדר המכונה גם "ימי צום מרדכי ואסתר" במשך שלושה ימים, בימים שני, חמישי, ושני בשבוע פעמיים כתוב עליה "וַתִּלָּקַח" — מבית הנשים לוקחים אותה לבית המלך, ומשם "אֶל בֵּית מַלְכוּתוֹ" — כנראה אל החדר של המלך

היום המיועד להשמדת העם היהודי היה.

19
לשחרר את הכבלים
לשחרר את הכבלים
ח"ע קח והטעם שאין הכרח שיצאו הכהן או הלוי, כי הסיבה שראוי היה לצאת, כדי שלא יאמרו שיש בו חשש פסול כהונה, ולכן אינו עולה לעליית כהן, אבל בזמנינו שירדה חולשה לעולם ורבים יודעים שיש לחשוש שכהן זה אינו עולה מחמת שאינו חש בטוב ולא יכול להתענות, אין חשש שיאמרו שהוא פגום
זמני צום תענית אסתר 2021
כמבואר בחוברת "ארבע התעניות בהלכה ובאגדה"