לשכת רואי חשבון חשבי שכר. בחינת חשב שכר בכיר

הכשרה ראשונית זו היא כיום חלק כמעט סדיר במהלך מסלול לימודי הנהלת חשבונות בכולם היה הסגנון זהה, וחלוקת החומר היתה 60% מיסים, 20% ביטוח לאומי ו-20% דיני עבודה
מנירב אומר עוד, כי הלשכה אמנם קיבלה 56 פניות המעלות טענות בנוגע לבחינה האחרונה, אך בדיקה מדוקדקת מעלה, כי מדובר ב-25 פונים בלבד על הנבחן לדאוג כי מוסד הלימודים יעביר דיווח ללשכה בדבר הציון בבחינה המסכמת וזאת 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה העיונית תשמר הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי האגרה תוחזר, בניכוי 10% לא תתאפשר דחיית בחינה והסבת תשלום

ע"פ תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

26
תהליך ההצטרפות
חשב השכר הוא דמות מפתח בארגון, ותחום עיסוקו הוא מאתגר, רגיש וקריטי לכל עובד שכיר, על כן נדרשת ממנו לא רק קפדנות ומקצועיות רבה, אלא גם רגישות, הגינות ותשומת לב אישית ופרטנית
מבחן חשבי שכר
בצוות זה אין אף חבר שהוא מרצה באחד ממוסדות הלימוד המכשירים חשבי שכר
כללים להחזר אגרת בחינה
אלו אשר עוברים את הבחינה, נרשמים במאגר של הלשכה ומקבלים רשיון לעסוק בתחום
מדובר בבחינה לקבלת תואר של "חשב שכר בכיר" - תואר שאינו רשמי, כמובן, אך מקנה הכרה מקצועית ומן הסתם גם תגמול כספי על הנבחנים לעבור את הבחינות בציון 60 ומעלה
דרכי רישום, מועדי ומיקום הבחינות וכל מידע רלוונטי אחר ניתן למצוא עופר מנירב אומר בתגובה, כי הלשכה החליטה להירתם לנושא לאחר שהתברר לה, שרמתם של חשבי השכר אינה מספקת

החל משנת 2007, יש לעבור בחינות חיצוניות מיוחדות בפיקוח הועד המרכזי בלשכת רואי החשבון, המחייב כי יוצאי הקורס ירכשו את כל הידע המקיף הדרוש לאיש מקצוע מיומן ברמה הגבוהה ביותר.

מבחן חשבי שכר
כללים להחזר אגרת בחינה
כהן וחבריו טוענים, שהם נפלו קורבן למלחמת כוחות בין שני רואי חשבון השמות שמורים במערכת , שאחד מהם חבר בוועדת הבחינות ובמקביל מנהל קורסים לחשבי שכר בגוף פרטי מסוים
תהליך ההצטרפות
ואולם, הוא מדגיש, אם מישהו הסיק מתוכם מה יהיה משקלו של כל נושא בבחינות עתידיות - זו הבעיה שלו