סאן סושי אשקלון. סאן סושי

על מנת שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותו המלאה של הלקוח

כמו כן החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, ועדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים של החברה והכל בכפוף לזכותך שלא יעשה שימוש שכזה במידע כאמור להלן.

סאן סושי
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל
Mai Way
הלקוח נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה ; הלקוח עשה או מנסה לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי וכיוצא בזה
Mai Way
כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה האמורה לעיל
איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך בצורה וולנטרית, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר או פעילות שלך מול שירות לקוחות

על מנת שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים.

11
Mai Way
שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של החברה אינה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל
סאן סושי
בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד
הכי טובים: מסעדות סושי באשקלון
אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר המוזמן אזל, תודיע החברה ללקוח ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי או לחלופין השבת מלוא הכסף ששולם