מניף מניה. מניות מעניינות להשקעה

אג"ח גלובלי ללא מניות 5108642 קרן נאמנות אלטשולר שחם! מניף לא סתם פועלת עם 3 עובדים בלבד החברה מנוהלת על ידי מאור דואק החל משנת 2006
פיזור רחב ללא מניות 5119607 קרן נאמנות אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 5113725 קרן נאמנות אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות 5116363 קרן נאמנות אנליסט מדדית ללא מניות 5120811 קרן נאמנות אנליסט מניות 5126685 קרן נאמנות אנליסט מניות Mid Cap קטנות 5105929 קרן נאמנות אנליסט מניות גלובלית בנוסף, הכניסה לשוק ההון תאפשר למניף להנפיק אגרות חוב וכך לגייס כסף בעלויות מימון נמוכות יותר בהשוואה להלוואה שהם מקבלים מהבנק, וגם זה יתרון שלא היה אפשרי כשהחברה הייתה פרטית

ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ 5127170 קרן נאמנות א.

21
אנטרופי נגד האופציות מניף: התגמול המקסימלית חריגה ביחס
נכון לסוף הרבעון השלישי של 2020, למניף היה תיק אשראי בהיקף של כ-812 מיליון שקלים ממנו היא ייצרה הכנסות ריבית של 66
Bizportal
בפועל, ייתכן והחברה תעדיף לחלק פחות דיבידנד בשנים הקרובות כדי להגדיל את ההון העצמי בקצב מהיר יותר וכך לאפשר לה להעמיד תיק אשראי גדול יותר ללקוחותיה
מניית מניף
B FinTech מנוטרלת מט"ח 5129960 קרן נאמנות א
היום, לאחר שהנופקו מניות החברה, השתנה המודל העסקי שלה והיא מקבלת את ההלוואה ישירות מהבנק, כך שמרווח האשראי שלה הוא כ-10 מצב של win-win עבור כל הצדדים בעסקה
ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח 90% ומניות 10% 5120001 קרן נאמנות אושן יצירה! לא רואים את המשך הכתבה? אבל זה ניסיון להבין טרנד שלא אשקיע לפי זה ולא ניסיון לתמחר מצאה מניפה — שוב פעם לתוך חזה

בתרחיש הזה, בעוד 3 שנים סוף 2023 מניף תגדיל את תיק האשראי ל-1.

24
מניות מעניינות להשקעה
ובכן, מניף פונה אל הבנק, מקבלת הלוואה בריבית ממוצעת של 2
Bizportal
רוב מניות החברה מוחזקות על ידי בעלי העניין, שלרובם הסתכלות ארוכת טווח — מבטח שמיר 49% , דיסקונט 17
מניף
כשתעשה את זה תראה שהחברות שציינת אטרקטיביות