ברכות השחר אישה. ברוך שעשני אישה

כלומר: קודם יטול את יד ימין, ואחר כך את שמאל, ושוב ימין ושמאל ועוד פעם ימין ושמאל בחלק מהקהילות שנוהגות לומר ברכות התורה קודם קרבנות, אומרים מיד קרבנות, ויוצאים ידי לימוד , ו על ידי פרשת התמיד, איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל
אלא שבנוסחאות אלה לא אומרים "לעולם יהא אדם" עד אחרי הקרבנות אלא שאם ניעור כל הלילה ולא נתחייב בהן, אינו מברך אלא אחר שיעלה עמוד השחר

.

1
ברכת עשני
זוהר וישב דף קפד, ב מאריך בעניין הטומאה אך לא מזכיר שיטול ג' פעמים
ברכת עשני
כשם שהעולם הפאטירכאלי כבל לא רק את הנשים, אלא גם את הגברים לתפקידים מסוימים, כך גם מהפכת שחרור האישה, משחררת לא רק אותן אלא גם את הגברים, ומעניקה להם את האפשרות למצוא דרכים שונות לבטא את גבריותם
סידור/נוסח עדות המזרח/ברכות השחר
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר בָּחַר-בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים וְנָתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ
לדבריו ברכות ט, כג , ידיו של אדם עסקניות הן, ואי אפשר שלא יגע בבשר המטונף בלילה
בשאר הדוגמאות אין עניין של חוסר הזדהות, אלא חוסר התאמה למצב בו המתפלל נתון הזכרת "היום יפנה" כשכבר לילה, או בקשה שהקב"ה יקבל את בכיותינו כשהאדם אינו בוכה בין יתר הטענות הסתמך הרב עובדיה יוסף על דברי בנושא

רוֹקַע הָאָרֶץ עַל הַמָּיִם: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם.

10
ברוך שעשני אישה
יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ
ברוך שעשני אישה
רש"י שם מתחבט בין שתי אפשרויות בהסברת הברכה "שלא עשאני אשה" והיחס ל"שלא עשאני עבד": האחת - במובן הסוציולוגי: "דאשה נמי שפחה לבעלה, כעבד לרבו"
ברכות שחר למי שער כל הלילה
וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָ אֵל וַאֲנִ י אֲבָרֲ כֵם
ברכות השחר בסידור ב, בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר הן הנאמרות לפני כדי לבטא על החיים המתחדשים מדי יום לאחר השינה המשך הלבישה משמעה שהברכה של אתמול עדיין חלה, ולכן אין אפשרות לברך ברכה חדשה
המקורות הם: מגן אברהם, או"ח תרכג, א; אליהו רבה סי´ קלא וסי´ תקפא; ושולחן ערוך הרב או"ח, תרכג, ד ואל ישלוט בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע, ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וכוף את יצרנו להשתעבד לך ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים

למשל, כשומעים קול תרנגול יש לברך "הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה" או כשלובשים בגדים יש לברך "מלביש ערומים" וכך הלאה.

30
סידור/נוסח עדות המזרח/ברכות השחר
לדעת הרשב"א בבוקר נעשים כברייה חדשים, וצריך להתקדש ככהן לפני עבודתו שרחץ בכיור
ברכות השחר
ועל מנת לצאת ידי חובת כולם ראוי שישמע הברכות מאדם אחר ויכוון לצאת ידי חובה: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל דִּבְרֵי תוֹרָה
ברכת עשני