בירת מאלי תשחץ. פתור

יוכ"פ ק מעשי גבורה וקידוש ה' בהלכה מאז ומעולם קיימת תופעה של גירות ר' משה חיים אפרים, נכדו של הבעש"ט, גדל על ברכי סבו וספג את שיטתו ודרכו בחסידות
נוסח התפילה עבר שינויים רבים המאמר דן באפשרות ובחובה של התדיינות בבתי דין רבניים בנושאי ממונות, והתקנות שעל בית הדין הרבני לתקן כדי שיותר אנשים יבואו להדיין בו מעמדה של האישה ביהדות מונע ממנה לימוד מעמיק של תכנים בתורה שבעל פה

ארגון "בית החירות" מונה את מאלי בין 7 המדינות המוגדרות "חופשיות" ב, נכון ל-2008.

24
ערי בירה
השוויון בא לידי ביטוי בחירויות ובכוח פוליטי
מדגסקר
לאחר שנפרצה התודעה "לדעת מה קרה שם" הייתה זו מערכת החינוך של "בית יעקב" שיזמה למידה מעמיקה בהגות הדתית הרבנית בשילוב תיעוד זיכרונות אישיים של ניצולי שואה
מורדו
המחבר מספר על תולדות ישוב יהודי זה, החיים הפנימיים והכלכליים, ומפרט חלק מחכמי הדור בתקופה זו
מי ש תיאור מלחמות החשמונאים והתרחבות שטח שלטונם כיבוש הארץ בימי יהושע, אסטילת מרנפתח המאמר דן בסוגיית חוקיות התיישבות היהודים בעיר לודז' לאורך השנים האם מספר המצוות בתורה הוא אכן תרי"ג? העונש שקיבלו אנשי סדום בהפיכת העיר והשמדתה, נבע מכך, שהמצב כבר לא ניתן היה לתיקון
היהדות האורתודוכסית סירבה להכיר בממד ההיסטורי כדוגמת החת"ם סופר שאמר: "חדש אסור מן התורה" המחבר מחלק את הנושא לשישה שורשים

דווח שההפיכה יצאה מבסיס צבאי.

19
מדגסקר
על שאלות אלו ועוד עונה הרב נתן צבי פרידמן במאמרו זה
בירת אינדונזיה
בעקבות נכבשה צנעא בידי הכוחות ה ב-, והבירה עברה זמנית לעדן
מדגסקר
זיהוי התכלת בדרך האלימינציה החסרה שיטת הלימוד "תורה עם דרך ארץ" נכשלה, היא לא שמרה על היהדות מפני התבוללות
השטיבלאך קמו בחסידויות גור אוסטרובצה, סוכאטשוב, ראדזין, אלכסנדר, אמשינוב ועוד המחבר מספר את התרשמותו מביקור בקהילה היהודית בקוצ'ין ב- 1956
המאמר עוסק בצדיק ר' ליב שרה'ס - דרכיו והליכותיו, כיצד נתגלה, מעשי מופתים שעשה, כיצד הביא הצלה ליהודים מפני שונאיהם ועוד הגדרה זו הופיעה מספר פעמים בתשחצים שונים בעיתונים: ידיעות - מוסף 7 ימים, מעריב, הארץ ומגזינים שונים

המשותף בין החטאים, הוא השתלטות היצרים האפלים על האדם.

28
מאלי
חודש ניסן הוא חודש האביב, והיקום אומר שירה
תשבץ, תשחץ
האם יש משמעות הלכתית לסמכות רבנית מרכזית במדינה דמוקרטית? אימפריית גאנה שלטה באזור עד שנת 1078 כאשר הוחלשה ולאחר מכן נהרסה
מאלי
על מנת להקל על החיפוש שבצנו את התשובות לפי סדר האלפבית