לאה ישלח מותאם. עברית

בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם
ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים בנושאים שונים, ירכשו מיומנויות כתיבה, סיכום ובניית סקירה ממזגת

כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים ויתנסו בבניית הריטוריקה הטיעונית על כל אמצעיה בכתיבה, בדיבור ואף בשׂיחוּח צ'ט.

עברית
הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות שתתקיים בחודש יוני
עברית
תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א
עברית
במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן
כך יכירו מפעלי לשון שונים, ובהם המוסד האקדמי הרשמי, האקדמיה ללשון העברית, על פרסומיה במרשתת אינטרנט הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית - יצירת תיק עבודות - תלקיט פורטפוליו המתעד את העבודות והמבחנים במהלך השנה

.

16
עברית
עברית
עברית

.

15
עברית
עברית
עברית