כמו שמש לעולם. רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות

או בלשון הגמרא: "בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לכל העולם כולו המדרש מוסיף ומציין כי כעונש, בורא העולם העניש את הלבנה וגזר עליה להתכווץ, ואילו השמש נותרה בגודלה הטבעי
העולם הנוצרי ובעצם, כל העולם משתמש בלוח הגרגוריאני המבוסס על השמש, כלומר על מסלול תנועת כדור הארץ סביב השמש שאורך 365 ימים כעס עליהם ואמר לעבדו: טול פנס מפניהם והושיבם בחושך" בבלי, סוכה כט א

המהר"ל מפראג שחי במאה ה-16 אמנם עסק בתורת הסוד, אבל הבין שאם ליקוי חמה או ירח הם תופעה טבעית שתלויה בתנועת גרמי השמים, לא הגיוני לקשר בין האירוע הזה לבין מעשי וחטאי האדם.

8
רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות
בתלמוד הבבלי נטען כי אם השמש מוסתרת, הדבר מזכיר מלך שמכבה את האור לאורחיו
החדש של חנן בן ארי: שמש
עוד אירוע קוסמי שמתנגש עם המסורת היהודית הוא "שמש בגבעון דום"
רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות
עוד מוזכר שם, כי הלבנה התלוננה על הסדר הקיים ואמרה: "ריבונו של עולם - אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? ב-8 באפריל 2009 התכנסו יהודים בכותל המערבי ובריכוזים דתיים נוספים בארץ ובעולם, כדי לומר מיד ברגע זריחת השמש את "ברכת החמה"
ההערכה של החוקרים היא שהוא חזה את הליקוי שאירע ב-15 ביוני של שנת 763 לפני הספירה, אשר תועד בשעתו גם על ידי הבבלים, אשר החריבו את בית המקדש הראשון אחד מהם - רב צרפתי בשם רבי לוי בן גרשום הרלב"ג , מגדולי פרשני המקרא וגם אסטרונום ומתמטיקאי - טען כי הניצחון בקרב היה כה מהיר, עד שללוחמים בשדה הקרב נראה היה כי השמש עמדה מלכת
גם בשל הפסוק מספר מלאכי "שמש צדקה ומרפא" - וגם בגלל מדרש המופיע בתלמוד הבבלי: "אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה" הדרך ליישב את הקטנפליקט: מברכים את הבורא על יצירת השמש, אבל לא מתפללים אל השמש כמו הפגאנים

על פי המתואר בספר יהושע המאה ה-14 לפני הספירה בקירוב , מלכי הדרום נלחמו בגבעונים, שהיו בני ברית של עם ישראל.

11
רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות
כבר שנים שאני לא דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת במרחב אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי ועכשיו שיש קצת אור בחדר ועכשיו שיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי, תתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת במרחב אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי קח את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותקח אותי תתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגלות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי
החדש של חנן בן ארי: שמש
מאידך גיסא, כבר בתנ"ך מוזהר עם ישראל שלא לנהוג כמו עובדי האלילים שמשתחווים וסוגדים לשמש או לכוכבים אחרים דברים י"ז ג'
מילים לשיר שמש
על פי המסורת היהודית מסכת ברכות, נ"ט ע"ב פעם ב-28 שנים, בחודש ניסן, גרמי השמים מסודרים בדיוק כמו ביום הראשון לבריאת העולם