גמה דיל עכו. משה (דרוויש) צורי

בקרב זה זכו העות'מאנים בניצחון מוחץ על הממלוכים, והסולטאן הממלוכי נהרג בסולטנות הממלוכית שלטו שליטים ממוצא והיא הייתה במצב של התדרדרות שלטונית ומדינית שנמשכה משנות ה-90 של
בקרב ח'אן יונס השלימו העות'מאנים את כיבושה של כל , אם כי מקובל ש החלה ב-, עם נפילתה המוחלטת של לעומתם, העות'מאנים הצטיינו באותה עת בחדשנות צבאית ושיכללו את השימוש ב

על בניה נמנה ראש עיריית.

12
משה (דרוויש) צורי
הוא ערב להם כל זמן שהותם אצלו, ובמוצאי החג השיבם לכלא
גמה דיל עכו
בשנות חייו האחרונים עבר צורי ל, שם התגוררו בניו, ובה נפטר בשנת
קרב ח'אן יונס
יחסיו הטובים עם השלטונות סייעו לו לפתור בעיות שהתעוררו בחיי היום-יום, לעזור לחברים שנקלעו לצרות כלכליות, ולשמר את המוסדות הקהילתיים
עסק ברפדות, ונמנה עם בכירי הקהילה היהודית בעיר מגוריו כוח ממלוכי שמנה כ-10,000 פרשים יצא מקהיר במגמה לפגוש את הכוח העות'מאני ולעצור אותו
ביתו של המוכתר היה פתוח לאורחים בכל ימות השבוע, ובעיקר ב וב, אז נהג לארח עוברי אורח שנקלעו במקרה לעיר ולא יכלו להמשיך בנסיעה עקב השבת חברי הקהילה בחרו בו בתחילת המאה ה-20 להיות יושב ראש הוועד ו"" היהודים

קרב ח'אן יונס קרב ח'אן יונס Han Yunus Muharebesi היה הקרב השני ב, ונערך ב- סמוך ל שליד.

8
גמה דיל עכו
הכוח החזק באותה תקופה ב היה הסולטנות הממלוכית שמרכזה שכן ב
קרב ח'אן יונס
אבי השושלת, ניסים צורי, עלה לארץ מאזור ה, נישא לאשה טבריינית ועסק בניפוץ צמר ורפדות — מלאכות שעברו בין צאצאי המשפחות מדור לדור במשך כ-200 שנה
קרב ח'אן יונס
ברמלה הכוח חנה, והסולטאן פקד את המקומות הקדושים ב וב