ניחום אבלים. נוסח ניחום אבלים

כן ביאר בספר אהבת חסד חלק ג, פרק ה : "יסוד ענין ניחום אבלים הוא כדי לנחמו מצערו" היה לי מאוד קשה שהגיעו אנשים וסתם ישבו ולא דברו
כנראה שהמנהג הרווח הוא שלא להקל בכך

הפוסקים דנים אם כן יש להימנע מברכות אחרות כגון "בוקר טוב", "ערב טוב, וכדומה , והמנהג הרווח הוא להחמיר.

הלכות אבלות
ניחום אבלים: הלכות ומנהגים
גם אני הק', אבדלחטו"א, לא מצאתי בשום מקום מקור לכך
נוסח ניחום אבלים
כיום, אבלים בדרך כלל שחים עם המבקשים, ולכן מותר למנחים לפתוח בשיחה גם כאשר האבל שקט תשובות והנהגות ח"ג, סימן שעו
לאחר שנקבר המת, מותר למנחמים הנפגשים בבית האבלים לומר שלום איש לרעהו ורק לאבלים לא יאמרו שלום לא יאמר לאבל "מה אפשר לעשות" ו"אי אפשר לשנות" וכד', שהרי זה כגידוף, כי משתמע שאם היה אפשר לעשות היה עושה, והרי צריכים אנו לקבל גזרותיו יתברך באהבה
איסתרא בלגינא כתב:ואם לסיפורים, מספרים שאברך אחד נתעסק בהוצאת ספרי רבינו ירחום בעדודו של הסטייפלער נפצע בתאונת דרכים, וקרובי משפחתו תלו זאת בהתעסקותו בספרים, ואמר ע"ז הסטייפלער, כי אדרבא זכות רבינו ירוחם עמדה לו שאם לא היה מתעסק בספריו מי יודע אם היה יוצא חי ועדיף לשתוק מאשר לדבר בענייני חולין ושחוק

.

1
הלכות אבלות
סיפורים על נפטרים, בייחוד כאלה שהאבל לא היה מודע להם, הם מקור נהדר לנחמה, שעשויה להעלות חיוך על פני האבל
ח
ברכת האבל אסור לברך אבלים בברכת שלום: "אבל אסור בשאלת שלום" שולחן ערוך, יורה דעה שפה, א
ניחום אבלים וביקור חולים בטלפון ובמייל