שי מלול. אתר של שי מלול » הורדות

המחבר פרסם שני ספרים נוספים בתחום: ספר לימוד "מיקרו בקרים ממשפחת 8051 לפרויקטים בשפת אסמבלי" וספר לימוד: "מיקרו בקרים ממשפחת 8051 לפרויקטים בשפת C" יתרה מכך, ניתן להשתמש בדוגמאות ובקודים המוצעים, לשם הכנת פרויקטים בתחום המיקרו-בקרים
נושאים: ספר זה הינו ספר מעשי ומטרתו העיקרית היא ללמד את שפת C, ממשפחת מיקרו-בקרים 8051 נושאים: ספר זה הינו ספר מעשי ומטרתו העיקרית היא ללמד את שפת האסמבלי, ממשפחת מיקרו-בקרים 8051

בתקן זה ניתן לשרשר התקנים בעלי מרחבי כתובות של עד 512 כתובות שונות.

אתר של שי מלול » פרוייקטים
יתרה מכך, ניתן להשתמש בדוגמאות ובקודים המוצגים בספר, לשם הכנת פרויקטים בתחום המיקרו-בקרים
אתר של שי מלול
ספר זה יסייע להנדסאים ומהנדסים להכיר באופן מעמיק את הנושאים הנפוצים ביותר בתעשייה בתחום
אתר של שי מלול » פרוייקטים
הקניית הידע בספר זה מתבצעת על ידי תרגול מובנה, שנעשה הן באמצעות סימולציה והן באמצעות הרצה על לוח תרגול, תוך מתן הסברים רבים ודוגמאות
ניתן להוריד גרסת סטודנט לתרגול חינם מהאינטרנט באתר: תוכנת צריבה Flash Magic תוכנת צריבה Flash Magic של חברת Philips הינה תוכנה המאפשרת צריבת תוכניות על גבי מיקרו-בקרים שפותחו על ידי חברת Philips הספר מתאים לשימוש כספר לימוד לסטודנטים במכללות של מה"ט ומשרד החינוך, במכללות אקדמיות ובאוניברסיטאות, הן במעבדות והן במסגרת מקצועות תיאורטיים
הכולל: מרצים מובילים בתחום החינוך, אנשי הדרכה, אנשי תוכנה ואנשי חומרה פרוייקט בפרוטוקול I2C פרוטוקול I2C הינו פרוטוקול של BUS בעל שני חוטים בלבד לתקשורת נתונים

אני מאחל לכל הקוראים קריאה מועילה ולא פחות חשוב מכך הנאה וסיפוק בהפנמה של לימוד המיקרו-בקר והשפה שלו וכמובן הצלחה בפיתוח פרויקטים.

16
אתר של שי מלול » Blog Archive » ספר לימוד נושאים מתקדמים בפרויקטים למשפחת מיקרו
ספר זה יסייע להנדסאים ומהנדסים לבצע היכרות מעמיקה עם אחד מהמיקרו-בקרים, הנפוצים ביותר בתעשייה
אתר של שי מלול » פרוייקטים
הקניית הידע בספר זה מתבצעת על ידי תרגול מובנה, הנעשה הן באמצעות סימולציה והן באמצעות הרצה על גבי לוח תרגול תוך מתן הסברים מפורטים, דוגמאות וסרטונים הניתנים לצפייה באמצעות סריקת קוד QR עבור Smart Phone
אתר של שי מלול » הורדות
המחבר פרסם שני ספרים נוספים בתחום: ספר לימוד "מיקרו בקרים ממשפחת 8051 לפרויקטים בשפת אסמבלי" וספר לימוד: "מיקרו בקרים ממשפחת 8051 לפרויקטים בשפת C"