אורות ישראל מודל. מכללת אורות ישראל

חלק גדול מן המקורות מפנים ישירות לספרות הקבלה על ספריה השונים ישנם סניפים שמתחילים את הפעילות משבט נבטים
הדבקות הכללית: קישור נפשי עמוק ותדירי לאלוקים, המתבטא בכל רובדי החיים בהמשך מתארות חוויותיו מן הלחימה ב, בה היה ב' בגדוד 51, פלוגת החוד בכיבוש , אשר הובילה את הגדוד בלחימה על היעד, מוצב פלוגתי סורי מבוצר ב

הפעילויות בג'ינג'ים מתאימות למשתמשים מהרמות הנמוכות ביותר, מגיל שנתיים ועד רמה של כיתה ב' , ומותאמות למגוון לקויות שונות: לקויות קוגניטיביות, לקויות תקשורתיות, לקויות מוטוריות, ולקויות חושיות.

12
אורות ישראל פרק ד
נגמלנו, אני מקווה, מתחושת ה'יהיה בסדר' שבאמצעות רוח היחידה, אומץ הלב והאמונה בלבד אפשר יהיה לעמוד במשימות תוך שמירה מרבית על חיי חיילינו
אורות
וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומשטמה, כ"א עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לעם
לימודים
השלום: הבאת , לאומה הישראלית ולעולם כולו, שיתממש במלואו באחרית הימים
תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל צוות זה בונה מערכים וסדנאות ומעביר אותם בכל רחבי הארץ
על כן תוכל המושלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תשא פנים להרגשת הלב, שע"י שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצא את הרוך שהיא חפצה עם הזמן חל שינוי בתפיסת עולמה של התנועה, בייחוד לאחר , ויעד ההגשמה הורחב ל ובמקביל לכך הודגש בתנועה ערך ההתיישבות ב, ולתנועה היה חלק מרכזי בהקמת ה בשטחים אלה

מאז התפתחו והתרחבו גרעיני הסטודנטים לפעילות בכל רחבי הארץ, מעכו ועד.

11
אורות ישראל פרק ד
כשאנחנו עושים זאת, אנחנו מרבים את כבוד ה' בעולם, שזהו עיקר עניין קידוש ה'
אורות ישראל פרק ה
נושא הוועידה היה "מובילים בדרך תורה ועבודה", והיא הייתה הוועידה ה-24 במספרה
בני עקיבא
רבים מבין בוגרי המסגרות הנ"ל ממשיכים לקחת חלק הן בתנועת הנוער והן בהקמתה של תנועת הבוגרים, על ידי השתלבות בגרעינים השונים
את המנון התנועה חיבר הרב בשנת , והלחין אותו מיכאל פרלמן: יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב על דגלנו כולכם חנו מסביב יזהיר לכם כוכב תורה דרככם סוגה בעבודה בלב אמיץ, בעזרת ה', עלה נעלה! במסגרת הפרויקט נשלחים מדריכי השכבה הבוגרת בחבריא א' שבט הרא"ה לסמינריון בנושא מנהיגותו של דרור בתחקיר הוא שלף לפתע מכיסו אקדח, הגיש אותו לי ולמח"ט, יקותיאל אדם, ואמר 'שלא תוכלו להגיד שלא חיסלתי אותם
בנוסף לכך הנזיר התייעץ גם עם הרב חרל"פ אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים

התכונה של האדם עליה פועלת העבודה המוסרית היא הרצון, כשם שטיעונים הגיוניים פועלים על השכל.

21
אורות ישראל פרק ד
כל הזדמנות גדולה באה עם אחריות גדולה
אורות ישראל פרק ה
השפעתן של ותנועת על התנועה עלתה מאוד, וכך גם הכיוון ה של התנועה שעבר בצורה גורפת ימינה במועצה הארצית "עושים הגשמה" שנת היה רוב במליאה הכללית שהתנועה תוכר כתנועה ימנית פוליטית
בני עקיבא
סמל התנועה תאריך ייסוד , ארגון גג מספר על פי התנועה כ-70,000 מספר חניכים על פי 52,967 אישים בולטים הרב , , מרכז יהושע יבין 15, של תנועת בני עקיבא בישראל בני עקיבא היא בינלאומית, הדוגלת בערכי