מדד 35 אתר הבורסה. הבורסה לניירות ערך בפרנקפורט

המדד מתעדכן לפרקים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומשנה את הרכבו; בתקופה של עדכון ייתכן מצב שנכללות בו יותר מ-35 מניות במרץ 1998, השיקה הבורסה שוק חדש למניות טכנולוגיה, ה"הנויר מרקט", כמתחרה לבורסת ה בניו יורק
מנכ"ל הבורסה, , אשר נכנס לתפקיד שבועות ספורים לפני המעבר לבניין החדש, הזמין שתי הערכות בלתי תלויות לכדאיות המעבר לבניין החדש כמו כן השקת האופציות החדשות יכולה לעודד כניסה של שחקנים חדשים שמעדיפים לפעול בנגזרים "ארוכים" יותר מאלה הקיימים היום

פלטפורמת TASE UP נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב והחברות הרשומות בה נשארות פרטיות — אינן מבצעות IPO, אינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ואינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר.

בורסת
נוסף על התנאים האמורים לעיל קיימים כללי דירוג שווי שוק ממוצע לשם החלפת מניות במדד
הבורסה משיקה לראשונה סדרות נגזרים ארוכות על מדד
המהלך נועד להגדיל את אחזקות הציבור באיי
נעילה אדומה בבורסה: 35 מחק 2.7%, מדד הנפט וגז נפל ב
מניה תיווסף למדד אם שווי השוק שלה מספיק גבוה לפי תנאי המסלול המהיר של המדד
מספר החברות הרשומות למסחר גם הוא קטן משמעותית משיא של 657 חברות בשנת ל-533 חברות בינואר הבנקים גובים, בתעריפון ברירת המחדל שלהם 0
עם סגירת הארביטרז' מבצע המדד קפיצה מקומית וסגירת פער עם המדד הגלום מלבד העדכון המסודר פעמיים בשנה, חלים לעיתים שינויים בהרכב המדד שלא במועדם, אשר עשויים להוריד או להעלות את מספר המניות החברות במדד מ-35

סוחרים פרטיים ומוסדיים עם היקף מסחר משמעותי, מקבלים הנחות ניכרות גם בבנקים וגם בבתי השקעות, באופן שעבור הסוחרים הגדולים מתקרב לתעריפון הבורסה.

8
בורסת
על מדד זה נסחרות "ת"א 35" הסחירות
מדד תל אביב 35
משקלן היחסי של המניות במדד מתעדכן מדי יום על פי שווי השוק שלהן בטרם פתיחת יום המסחר
בורסת
הבורסה אינה פעילה גם ב
שינויים כאלה קורים למשל כאשר חברות המדד ביניהן, או בצירוף מניה למדד במסלול המהיר, המאפשר את הוספתן המזורזת למדד של חברות שזה לא מכבר מניות לראשונה או שנרשמו למסחר בבורסה בתל אביב בנוסף על רישומן בבורסה זרה מטרת הרפורמה היא בין היתר הקטנת הריכוזיות במדדים
השקת האופציות ה"ארוכות" דורשת היערכות טכנית ויישום הדרגתי כיום נסחרות בבורסה בתל אביב עשרות חברות דואליות הנסחרות במקביל בתל אביב ובבורסות בחו"ל

למשל, מדד תל אביב 25, שנחשב למדד הדגל של הבורסה הורחב מ-25 מניות ל-35 מניות, ושמו שונה בהתאם ל.

30
הבורסה לניירות ערך בפרנקפורט
סך הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב-78
נעילה אדומה בבורסה: 35 מחק 2.7%, מדד הנפט וגז נפל ב
נגזרים נסחרים בזירת המעו"ף, ולהם כללי מסחר אחרים מאלו של נכסים אחרים הנסחרים במסגרת מסחר הרצף כך למשל במעו"ף מצטטים מחירים בשקלים, וברצף באגורות
הבורסה לניירות ערך בפרנקפורט
מניות מדד תל אביב 35 יחד עם מניות מרכיבות את