אברק מורדו. רכישת אדמות עמק יזרעאל

נציגי שתי חברות — 'נחלת יעקב' ו'עבודת ישראל' הגיעו בשנת 1924 וסיירו בעמק המערבי, שם רכשה חברת הכשרת היישוב קרקעות בכפרים חרבג', חרתיה ושייך אברק גם סלילת הרכבת תביא להאמרת מחירי הקרקע
יש לציין שכבר בשנת 1902 הוחלט באסיפה הכללית של 'חובבי ציון' שהתכנסה באודסה, על הקמת ועד שיעסוק ברכישת קרקעות ומכירתם לאנשים פרטיים בתזכיר המפורט ששלח להרצל בתום מסעו, הוא שב ומנה את כל יתרונותיו הידועים של העמק וציין, כי ניתן לרכוש בו עד 250,000 דונם בבת-אחת

מי שאוהב את הפתרונות שלנו, יאהב גם את העמוד שלנו! במקום היה אמור לקום ישוב מפעל, שכול תושביו לא רק יעבדו במפעל, אלא גם יחזיקו בבעלותם מניה שלו.

מורדו
על אף המדיניות הברורה שהותוותה לקרן קימת בוועידת לונדון של 1920, ועל אף העובדה שהעלייה השלישית החלה להגיע לארץ ומאות חלוצים חיפשו אדמות להתיישב עליהן ולהקים קיבוצים וקבוצות, תבע נחמיה דה-לימה, יושב ראש הדירקטוריון של קרן קימת, לצמצם את רכישת האדמה ואת ההתיישבות ולרסן את ההוצאות
רכישת אדמות עמק יזרעאל
את מרבית אדמות הכפר השלישי באזור, קוסקוס טבעון, רכשה חברת 'משק'
רכישת אדמות עמק יזרעאל
בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש
בעלי הקרקע היו אמורים להתיישב בעצמם או להחכיר את הקרקע לפועלים בארץ בחוזה הוטל קנס כבד על הצד המפר
לאורך שנות העשרים, משקלו של העמק בכלל רכישות המוסדות הציוניים היווה בין 70 ל-80 אחוז לימים כתב אוסישקין בזיכרונותיו כי אמר אז בגילוי לב: "עשינו כן, מפני שרצינו לסיים את הדבר לפני בואכם, כדי שלא תוכלו להפריע…"

רכישת האדמות, שכונו בז'רגון הציוני "גאולת הקרקע", בוקרה לימים על ידי היסטוריונים פוסט ציונים, אבל בלעדיהן ספק אם היתה קמה המדינה.

7
האגדה של מורדו
רק עם השתנות תנאי הרכישה ושינויים מדיניים שאירעו בארץ, כמו תקנות הקרקע משנת 1940, שאסרו על יהודים לרכוש אדמות בעמק, ירד מעמד הבכורה של עמק יזרעאל, במפת רכישת הקרקעות, אך עדיין הגיע לכמעט מחצית ממלאי האדמות החקלאיות שהיו בידי הקרן הקיימת
רכישת אדמות עמק יזרעאל
בשנת 1926 נקלעו החברות הפרטיות למשבר, בשל המצב הכלכלי שהלך והתערער
האגדה של מורדו
השאיפה לרכוש את אדמות עמק יזרעאל לבעלות יהודים וליישבן — ימיה כימי ההתיישבות החלוצית העברית בעת החדשה
בתמורה דרש, בין השאר, את 'השטח של חיפה וסביבתה בארץ-ישראל', אך לבסוף לא יצא דבר מן המגעים האלו מעט הניצולים מהצבאות השבורים של האחים ברחו מהממלכה, מה שהוביל לקריסתה
המכשפה מסיימת את הסיפור כאן, והיא מציעה את הכישוף בצורה של עוגה לאורחת, שמתגלה כוויי דינגוול ג'דה היה כפר שבתיו היו מפוזרים על פני כל השטח, המשתרע מראש הגבעה, עליה בנויים בתי הישוב רמת ישי של ימינו

גם במקרה זה הקנייה לא יצאה לפועל.

האגדה של מורדו
כעבור כמה חודשים הונחו בעמק יזרעאל היסודות להקמתם של תשעה ישובים חקלאיים: שני מושבים נהלל וכפר יחזקאל ; ארבע קבוצות גבע, חפציבה, גניגר ויגור ושלושה קיבוצים בית אלפא, עין חרוד ותל יוסף
רכישת אדמות עמק יזרעאל
רכישות הקרקע בתקופת העליה הרביעית התקופה הבאה של רכישות הקרקע הגדולות בעמק יזרעאל עומדת בסימן העליה הרביעית
האגדה של מורדו
אחת מהן קשורה לראשית פעולתה של 'אגודת ישראל' בעמק יזרעאל