רשם המתווכים. רשם

קיים מחסור של אנשי תיווך נדל"ן מקצועיים המונחים על ידי סטנדרטים גבוהים על רשם המתווכים להודיע לנבחן את תוצאות הבחינה תוך 30 יום ממועד עריכת הבחינה
מפרסם הודעה בעיתונות על מועד הבחינה, מועד ההרשמה לבחינה והדרך לביצוע ההרשמה בנוסף, במקרה בו מתגלה העובדה שאין למתווך רישיון, הצדדים בעסקה אינם מחויבים לשלם לו על עבודתו

רשם המתווכים הוא יחידה במשרד המשפטים שהוקמה ב-, שמתפקידיה העיקריים הם לקיים את בחינות הרישוי למתווכים, להעניק רישיונות למתווכים ולנהל את פנקס המתווכים בו רשומים כל המתווכים המורשים.

רשם
פרק ג' בחוק בתי המשפט עוסק במינוים של רשמים וסמכויותיהם
תיווך
לאחר קליטת הנתונים על התשלום אצל רשם המתווכים, מונפק ונשלח למועמד מסמך המהווה אישור לגשת לבחינה, לקבות פרטי הבחינה: מיקום, מועד, שעה ומס' שולחן בו יערוך המועמד את הבחינה
רישיון תיווך
על אף שרוב מוחלט של רוכשי דירות לא מבקשים לראות תעודה או רישיון תיווך נדל"ן, חשוב לחדש רישיון תיווך, ראשית משום שמדובר על עבירה על החוק לפעול בתיווך מקרקעין ללא רישיון
ניתן למלא את הטופס ולשלם את אגרת הבחינה בדיני באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי יש לשלוח לרשם המתווכים את הטופס המלא, שובר תשלום חתום בחומת בנק הדואר, וצילום תעודת זהות
במקרה בו הנבחן עבר את הבחינה, יחד עם ההודעה על ההצלחה בבחינה יצורף טופס בקשה להוצאת רישיון רישיון התיווך מוקנה לאחר בחינה הכוללת חומרים תיאורטיים ומשפטיים בתחום

ניתן למצוא מבחני תרגול בתיווך משנים קודמות, וניתן גם להירשם לקורס תיווך מקצועי של אחת מרשתות התיווך הגדולות.

11
רשם
הרישיון הנייד מונפק ונשלח בדואר רק לאחר אישור תשלום האגרה וקבלת תמונת פספורט עדכנית
רשם
פרסום הודעה בעיתונות מטעם הרשם על מועד בחינה, מועד תחילת ההרשמה, הדרך לביצוע ההרשמה ע"ג טופס בקשה לגשת לבחינה
תיווך
עפ"י בקשה בכתב לרשם המתווכים, יקבל המועמד לגשת לבחינה טופס בקשה ושובר תשלום עבור הבחינה
מתווך נדל"ן יכול לעבוד באופן עצמאי או כחלק ממשרד מתווכים יש לציין כי הוצאת רישיון תיווך מצריכה תשלום של מספר אגרות, לצד אגרה שנתית לרשם המתכוונים על מנת לשמור על רישיון התיווך
במקרה בו הוטל עליו עונש מאסר, לרבות עבודה שאין עמה קלון, תקופת ריצוי העונש במאסר או עבודות שירות הסתיימה לפחות 3 שנים לפני הגשת הבקשה להוצאת רישיון תיווך בתור עצמאי, מתווך נדל"ן צריך לפתוח לעצמו תיק במשרדי מע"מ כמ וגם במשרדי מס הכנסה

בכל שינוי כתובת או פרטים אישיים אחרים, יש לעדכן את רשם המתווכים בכתובת 'רשם המתווכים, ת"ד 34357, ירושלים 91342'.

10
Nadlanline
במקרה של תשלום באמצעות האתר, אישור התשלום נשלח ישירות אל רשם המתווכים
תיווך
הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון ב-5 השנים שקדמה להגשת הבקשה להוצאת רישיון תיווך
Nadlanline
קליטת הנתונים של המועמד תתבצע רק לאחר שיתקבל טופס הבקשה בצרוף צילום מתעודת הזהות ואישור על תשלום האגרה החומר לבחינה נמצא במסך הראשי תחת הכותרת: חומר לבחינה "אוסף דיני מתווכים במקרקעין" עם קליטת הנתונים יונפק וישלח לכתובתו של המועמד לבחינה, מסמך אחד: אישור לגשת לבחינה הכוללת פרטים הנוגעים לבחינה: מקום, מועד שעה ומס' שולחן אליו יופנה המועמד