בורגר טאצ נתיבות. ישראכרט

1320 0, ", "DiscountPercentage": 5 50 , ", "DiscountPercentage": 5
2370 , ", "DiscountPercentage": 5

3609 , ", "DiscountPercentage": 5.

בורגר טאצ'
1732 0, ", "DiscountPercentage": 3
בורגר טאצ נתיבות תפריט: תוצאות מנוע חיפוש עם דירוג גולשים
250 0, ", "DiscountPercentage": 5
בורגר טאצ'

.

6
בורגר טאצ נתיבות תפריט
בורגר טאצ נתיבות תפריט
ישראכרט

.

29
בורגר טאצ'
בורגר טאצ נתיבות תפריט: תוצאות מנוע חיפוש עם דירוג גולשים
בורגר טאצ נתיבות תפריט: תוצאות מנוע חיפוש עם דירוג גולשים