זול סטוק יבנה. ZOLSTOCK

נכון לאפריל 2021 הרשת מונה 57 סניפים ברחבי הארץ, חלקן בבעלותה המלאה וחלקן מופעלות באמצעות זכיינים
זול סטוק, סניף בירושלים זול סטוק, סניף בירושלים נתונים כלליים מייסדים אדיר ונונו, סהר כוכבי תאריך הקמה שליטה בחברה 50 בשנת 2021 רכשה רשת השיווק יוחחנוף 50

.

2
ZOLSTOCK
זול סטוק
זול סטוק

.

ZOLSTOCK
זול סטוק
זול סטוק