משניות לעילוי נשמת. לימוד משניות לנפטר

מנענע המים בידיו: כיון שעבר הגל מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה, בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים
לשמור על הפרדה בין גברים ונשים, להגיע בלבוש צנוע, לשמור על כבוד המקום, לברך את ברכת אשר יצר אתכם בדין כנהוג לברך על ראיית קברי ישראל, אם לא ראה אותם במשך שלושים יום וכו׳ אות ז מסכת טהרות פרק ט א

מים שקפאו על פני הארץ או על פני המים: טיט הנרוק.

עילוי נשמה
ישיבת נשמות הרשעים בגיהנום היא זמנית, ועל פי "משפט רשעי ישראל שנים עשר חודש"
עילוי נשמה
דבר נוסף שניתן לעשות הוא לברר מה חסר בבית המדרש ולהשתדל להשלים את הדבר
תהילים אותיות נשמה
ובאמת כל לימוד משניות יכול להועיל, ולא משנה איזו משנה קוראים
ועל ידי לימוד המשניות מעלין את נשמתם בגן-עדן, ומצילים אותם מדינה של גיהנם, וגם אדם זר שלומד משניות לעילוי נשמת נפטר הוא מציל את נשמתו מדינה של גיהנם זה סתם הרבה כסף שלא מביא שום תועלת, ולפעמים גם מביא קלקולים אם באותם מקומות עושים דברים שנוגדים את התורה
אלא שרבים מחפשים את האופן המעשי של הדברים אות ס מסכת כריתות פרק ד א

יש הנוהגים אף ללמוד - בקבוצה או ביחידות - את כל ששת סדרי המשנה בתוך השנה הראשונה שלאחר הפטירה.

לימוד לעילוי נשמת הנפטרים
בראש ובראשונה על ידי עליה רוחנית שלה בעצמה
לוח לימוד ש''ס לעילוי נשמת
מי שיכול לארגן דבר שכזה, זו כנראה התועלת הגדולה ביותר שתהיה לנפטר
לימוד משניות לנפטר
כל התקדמות רוחנית יכולה לסייע רבות ולהביא נחת רוח לנפטר