וזאת הברכה. וזאת הברכה

עלה בדעתי שספרו המפורסם "היד החזקה" מרמז על תאריך לידתו יד' בניסן שבט לוי עובר תהליך שבו הוא דבק באופן מלא ברצון ה' כפי שבא לידי ביטוי בדברי המנהיג
מקור הדבר ספר "המספיק לעובדי השם" שחבר בערבית רבנו אברהם בן הרמב"ם זצ"ל שמציין בספרו שעל האיש הישראלי בשבת להתעסק בבריאת העולם והתחדשות מעשה בראשית ועל זה נאמר: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת — ולמדה את בני ישראל"

הרמב"ם בתוך כל עבודתו הרוחנית לא מנע עצמו מלעמול קשה ואף כתב לעצמו ספר תורה.

1
התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
במה שונה פירוש הרמב"ם למילה "חילו" מפירוש כולם? מהי דרך טובה שיקח לו האדם? מחבר פורסם בתאריך תגיות , , , , , , , כפשוטו אדם צריך לזכור מוסר אביו ותורת אימו ליישר דרכיו בזה העולם — ויש על זה פירושים רבים
וזאת
כל ברכה היא ברכה לטובה, בשונה אולי מברכת יעקב לבניו, ראשי השבטים העתידים לקרום עור וגידים בעתיד לבוא
פרשת וזאת הברכה וצדק חברתי
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל"
וּלְיוֹסֵף אָמַר מְבֹרֶכֶת יְהֹוָה אַרְצוֹ מִמֶּגֶד שָׁמַיִם מִטָּל וּמִתְּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַת וְאֶת הַנֶּגֶב וְאֶת הַכִּכָּר בִּקְעַת יְרֵחוֹ עִיר הַתְּמָרִים עַד צֹעַר
ביום פטירתו הוא מייחד דברים לכל שבט בפני עצמו לוי פרע מה שלוה במדבר שנאמר "ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי"

והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא.

22
פרשת וזאת הברכה
YHWH comes from the south to be enthroned by the tribes of Israel in Ashdot-hapisgah Deut 33:2 , a later name for the city of Nebo
וזאת הברכה (ספר)
Nunc ut sem vitae risus tristique posuere
התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
ע"ה דניאל עזר פינטו ס"ט מחבר פורסם בתאריך איש לבוש הבדים
ותקרא אותה לפני ׳ברוך שאמר׳ כדי שתתברך במילותיה הטהורות ותתקרב אל הקב״ה בתפילה שהתפלל מבחר הברואים והגדול שבנביאים ואין תפילה חשובה ממנה, ואילו ידעו בני האדם
לאיזה מפירושיו יש להביא סעד מ: "וַיֹּאמֶר עֵשָׂו יֶשׁ לִי רָב אָחִי יְהִי לְךָ אֲשֶׁר לָךְ"ולאיזה מהם מ: "וְהָיָה לְאוֹת וּלְעֵד לַה' צְבָאוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם כִּי יִצְעֲקוּ אֶל ה' מִפְּנֵי לֹחֲצִים וְיִשְׁלַח לָהֶם מוֹשִׁיעַ וָרָב וְהִצִּילָם" ד ואל תשיב עלי מדבר עכן, שאמר "חטא ישראל", כי שם לא נתגלה החטא ויזכירם סתם

פרקי אבות ד, כח "על כורחך אתה נוצר" פירוש כשם שאדם נוצר במעי אימו על כרחו שידוע שהנשמה לא רוצה לבוא לעולם והמלאך מוציאו ממקום טהור שהנשמות נמצאות שם להכניסו במעי אשה -ובהמשך נולד על כרחו — שלפעמים אדם חלילה יבקש את מותו ואין הדבר בידו וכל זה הדבר אנו רואים במציאות חיי היום, כך אדם צריך להאמין שעתיד ליתן דין וחשבון לפני הקב"ה.

3
וזאת הברכה (ספר)
ועוד כי הכתוב שאומר במדבר כ"ה ג' "ויצמד ישראל לבעל פעור", ואמר שם פסוק ד' "קח את כל ראשי העם", נראה שהיו בהם מכל השבטים וכל דייניהם ישפוטו בם, וכן אמר שם פסוק י"א "ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי"
פרשת וזאת הברכה
זו היכולת של מנהיג גדול לאמר את האמת, גם אם היא מרה וקשה, גם אם היא עטופה בדברי שירה, לעם המונהג
קטגוריה:פרשת וזאת הברכה
רבי לעזר בי רבי יוסי אומר: מופשט בגדיו היה