אמון גת. בית הקצין הנאצי

היא ב-, בעקבות מחלה קשה ממנה סבלה, ובכך השאירה את בתה להתמודד עם מורשת אביה לבדה ב- 1943 חוסל הגטו, ורוב תושביו הועברו לפלאשוב
גת היה אמור לעמוד לדין, אך בשל התבוסה הקרבה של גרמניה, שוחרר גת לאחר שהייה קצרה במעצר תחביב נוסף שלו היה לצאת לטיולים במחנה עם שני כלביו ולשסות אותם באסירים

היא גם ניסתה להתעלם מכל הזוועות שעולל גת לאסירי המחנה.

בית הקצין הנאצי
הסרט לא מספר על היהודים שהגיעו למפעלי שינדלר מ לעומת זאת בספר כן מזכירים אותם
גת
הוריו היו טרודים בעסקיהם ושלחו אותו לפנימייה קתולית, אולם הוא לא היה תלמיד מצליח
גת
שינדלר מציע לאנשי העסקים היהודיים עסקה שנוכח מצבם הנואש אינם יכולים לסרב לה
מאותו יום ואילך, אומר שעיה, גות' השתגע לגמרי ורצח באכזריות רבה בספרו של תום שגב, "חיילי הרשע", מובא ראיון עם אלמנתו של אמון גות, רות
הספר התבסס על ריאיון עם מוניקה הרטוויג Monika Hertwig , בתו של גת נטען כי אנשים רבים שאין להם ידע מוקדם על השואה ויצפו בסרט, עלולים לחשוב שהרבה יותר יהודים ניצלו ממה שקרה באמת

באוקטובר אותה שנה החלו להשלח יהודים מגטו לבודזין.

3
אמון גות'
פלישת גרמניה לפולין הצבא ה מביס את הצבא ה במהלך הפותח את ב
אמון (אל)
שינדלר, שמודע למתרחש, אינו שבע רצון, אולם אינו נוקט פעולה כדי להפסיק את המתרחש ובכך למעשה מאפשר את הצלתם של יהודים רבים
אמון גות'
גת עצמו נהג להחרים מרכוש האסירים או למכור ממנו בשוק השחור
את הסרט חותם השיר "", אך בעקבות הביקורת על כך שהשיר לא קשור לשואה, שינה ספילברג את שיר הסיום בגרסה שהופצה בישראל ובחלק ממדינות אירופה לשיר "" "אלי אלי" , בביצועה של באחת הסצנות אף נראה שינדלר מתיז מים על היהודים הנאנקים ברכבות הבקר
Ich muß doch meinen Vater lieben, oder" "אני הרי חייבת לאהוב את אבא שלי, הלא כן? בשינדלר החלו להתעורר רגשות והוא למד להוקיר את עובדיו היהודים והחל לעזור באופן אקטיבי להצלתם עובדה זו התקיימה בסרטים כדוגמת "אינדיאנה ג'ונס" או "מלתעות"

עם תום הבנייה התמנה גת למפקד המחנה ובמקביל היה מעורב בחיסול.

18
אמון גות'
זמן קצר לאחר מינויו כמפקד המחנה מינה גת את מיטק פמפר Mieczysław "Mietek" Pemper , יהודי שנשלח מגטו קראקוב, לשמש כפקיד ו
אמון (אל)
המפעל של שינדלר כאשר הוא זוכה בקרבה ובהוקרה של הנאצי, רצה שינדלר להשתלט על ליצור , כלי בית ותעשיית ציפוי אשר היה בבעלות
גת
הסרט רשימת שינדלר היה מועמד לשנים עשר פרסי אוסקר וזכה בשבעה, ביניהם , ו