רועה בלגי שחור. יד 4

מסירת כלבים וחתולים לאימוץ — עריכת ימי אימוץ והתאמת בית חדש לבעלי-החיים על מנת לאמץ את הכלב, פנו ל "הרצליה ונתניה אוהבות חיות" הינה עמותה רשומה ללא מטרות רווח שהוקמה במאי 2003 כדי להציל בעלי-חיים במצוקה ולטפל בכלבים והחתולים בכלביות העירוניות של הרצליה ונתניה
העמותה מזמינה אתכם לאמץ חבר לחיים! העמותה מתקיימת מתרומות ומשאביה מושקעים כולם למען רווחתן והצלתן של החיות בין פעילויות העמותה: טיול יומי לכלבים השוהים בכלביה העירונית — שומר על הכלבים במצב פיזי ונפשי תקין

ימי שבת - בכלביה העירונית נתניה, רחוב הרכב 12 בין השעות 10:00-12:00.

16
יד 4
טיפול רפואי ועזרה לחיות פצועות ונטושות ולבעלי החיים השוהים בכלביה העירונית
יד 4
עיקור וסירוס חתולי רחוב — אלפי חתולי רחוב עוקרו, סומנו וחוסנו לפי הזמנת תושבים ומאכילים ובאופן יזום ומתואם בידי העמותה והרשויות הרלבנטיות
יד 4
אלפי חתולים וכלבים מצאו בית חם מתחילת הפעילות ועד היום!
העמותה מטפלת בבעלי-החיים שנמצאים בכלביות העירוניות של הרצליה ונתניה ובבעלי-חיים נטושים נוספים בשיטת "בית אומן" בבתי המתנדבים או בפנסיונים פרטיים סיוע רפואי והדרכה למאכילי חתולי רחוב

.

1
יד 4
יד 4
יד 4

.

25
יד 4
יד 4
יד 4