רישום ללשכת התעסוקה. רישום ראשוני באתר לשכת שירות התעסוקה לצרכי אבטלה והבטחת הכנסה

פקחים של שירות התעסוקה ביצעו סיורי פיקוח במקומות עבודה כדי לוודא שלא מעסיקים בהם עובדים שלא נשלחו דרך לשכות התעסוקה שירות התעסוקה נתון לפיקוחו הכללי של
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה תושבי מושבים וקיבוצים נחשבו לבעלי עבודה ועל כן היה אסור להם לקבל עבודה משירות התעסוקה

כך שאם תתייצבו 15 יום לאחר הרישום תהיו זכאים לדמי האבטלה רטרואקטיבית אך בכל מקרה תצטרכו לגשת ללשכה ולהגיש תביעה לביטוח לאומי.

23
רישום באינטרנט ללשכת התעסוקה
תחומי פעולה עיקריים תפקידו העיקרי של שירות התעסוקה על פי סעיף 2 בחוק הוא הסדרת שוק העבודה
שירות התעסוקה
רישום בשירות התעסוקה עליך להירשם בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת עבודתך
רישום והתייצבות בשירות התעסוקה
בשנת 1991, במסגרת , נקבע שסעיפי החוק המחייבים העסקה רק דרך לשכת עבודה יחולו רק על מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל
עבור 2 ימי המחלה הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן תקופת המחלה נמשכת 12 ימים רצופים לפחות - חשוב שאישור המחלה יכלול גם ימי שבתות וחגים לצורך הנוחות, נוהל רישום עבודה של לשכת התעסוקה קובע כי אדם רשאי להירשם קודם כל באתר האינטרנט של הלשכה ותוך 15 ימים הוא מחויב לגשת אל משרדי שירות התעסוקה
בתום תקופת המילואים עליך להציג את האישור על תקופת המילואים למתאם ההשמה בשירות התעסוקה אם התחלת לעבוד ולכן לא התייצבת ביום שנקבע לך, עליך להצהיר על כך למתאם ההשמה בשירות התעסוקה, כדי שישולמו לך דמי אבטלה בעבור הימים שקדמו לתחילת עבודתך

גם אם התפטרת מהעבודה מרצונך ללא סיבה מוצדקת , ותהיה זכאי לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות, חשוב שתירשם בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא תאבד את זכאותך לדמי אבטלה.

6
רישום ראשוני באתר לשכת שירות התעסוקה לצרכי אבטלה והבטחת הכנסה
התייצבות בשירות התעסוקה עליך להתייצב בשירות התעסוקה בימים ובזמנים שיקבעו לך
רישום ראשוני באתר לשכת שירות התעסוקה לצרכי אבטלה והבטחת הכנסה
עם שובך לישראל, תוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה, עד לסיום ימי האבטלה שנותרו לך בתקופת האבטלה
רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט) (הליך)
עבור ימי ההתייצבות בשירות התעסוקה תקבל דמי אבטלה, ועבור ימי שירות המילואים תקבל מביטוח לאומי
כדי להיות זכאי לדמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה שירות התעסוקה מידע כללי תאריך הקמה מנכ"ל שירות התעסוקה הישראלי הוא שהוקם מכוח , תשי"ט-1959, ובהתאם ל של שירותי התעסוקה הציבוריים בעולם
החוק גם לא חל על העסקה של קרובי משפחה

כתבי אישום הוגשו גם כאשר דובר על העסקה למילוי מקום לימים ספורים.

11
רישום ראשוני באתר לשכת שירות התעסוקה לצרכי אבטלה והבטחת הכנסה
התייצבות בלשכה לאחר ההרשמה לאתר והרשמה מקוונת ללשכה באזור המגורים, עליכם לגשת אל משרדי שירות התעסוקה לפי המועד שקבעתם וכך שהמועד יהיה תוך 15 ימים קלנדריים
רישום והתייצבות בשירות התעסוקה
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה כל אדם הנדרש כדי להיות זכאי לדמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה, רשאי לבצע רישום ראשוני ללשכה באופן מקוון באינטרנט
רישום סירוב עבודה (הליך)
על פי סעיפים 32—35 לחוק, ניתנה בלעדיות ללשכת התעסוקה בהשמת עובדים בבנייה, תעשייה, חשמל, מים, כרייה, תחבורה, חקלאות, שמירה, ניקיון, מסעדנות, מלונאות, פקידות, הנהלת חשבונות, מכירות וכל עבודת כפיים, למעט בתפקידי ניהול, משרות אמון ותפקידים הדורשים השכלה גבוהה