מי משלם על ימי הבידוד. 80 אלף בבידוד, ובקרוב הם עשויים גם לשלם על זה

סביר להניח שהשכר שמשולם להם כבר מגלם בתוכו את הסיכון הקיים בחשיפה לזיהומים, מחלות וסיכונים שונים מועד הגשת בקשה לשיפוי בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 1 בפברואר 2021 לקישור לאתר הביטוח הלאומי בנוגע לתשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים - דיווח לביטוח לאומי כמו כן הוכנסו מס' תיקונים לחוק הביטוח הלאומי לרבות בעניין דיווחים
אנשים שקיבלו הפניה לבדיקת קורונה צריכים לשהות בבידוד מרגע קבלת ההפניה ועד שהם מקבלים את תוצאות הבדיקה בפתח הדיון בישר ח"כ חיים כץ כי הושגו הסכמות מול שר האוצר ישראל כץ, סביב המתווה שהציע ביום רביעי האחרון

על פי ההצעה, בדומה לימי מחלה רגילים, לא יקבלו העובדים שכר בגין היום הראשון לבידוד, ויקבלו 50% שכר ביום השני והשלישי.

2
הוראת השעה מיום ה
מה תהליך קבלת הפיצוי מהמדינה" מה על העובדים לעשות, ומה באחריות המעסיקים"עובד אשר נדרש לבידוד מחויב להירשם באתר משרד הבריאות ולקבל אישור על היותו מבודד
80 אלף בבידוד, ובקרוב הם עשויים גם לשלם על זה
עוד על פי ההסדר- בגין הבידוד ינוכו עד 4 ימי מחלה ממכסתו הצבורה של העובד
80 אלף בבידוד, ובקרוב הם עשויים גם לשלם על זה
הצעת החוק שנשלחה למעסיקים מטילה את עלויות הבידוד במלואן על המעסיקים, שיצטרכו לשלם את ימי המחלה, ועל העובדים שימי המחלה ייגרעו מזכויותיהם הסוציאליות
איך אני עושה את זה? דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1 דין תקופת ימי הבידוד דין היעדרות בתקופת הבידוד כדין היעדרות בתקופת מחלה, ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה
לשמחתנו, שופטי בג"צ הבינו שהעיוות שיצרה המדינה בימי הבידוד זועק לשמיים וכי הוא גרם לנטל בלתי סביר על המעסיקים הקטנים האם אפשר להוציא לחל"ת עובד שנמצא בבית בבידוד? התשלום בגין ימי בידוד הוא נקודת ממשק קריטית בין הכלכלה לבריאות

עם זאת, יש כמה כללי אצבע בהקשר זה: אם אדם עובד מהבית כשכיר, ביתו הוא משרדו לכל דבר ועניין.

15
תשלום על ימי בידוד: מה מגיע, מי משלם, והאם אפשר לעבוד מהבית
עובד יכול להיות חולה יום אחד, וגם הילד שלו יכול להיות חולה יום אחד — ומגיע לו לקבל על כך תשלום"
שאלות ותשובות בנושא בידוד
מה התשלום שהעובד יקבל ומה הפיצוי שאני אקבל"עובד זה לא ינצל ימי מחלה בתקופת הבידוד
מי ישלם על ימי הבידוד? אין הסכמות בין המעסיקים למדינה
משרד הבריאות פרסם עדכון לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019 בידוד בית הוראת שעה , התש"ף-2020, שעניינו תעודת מחלה גורפת להורים אשר ילדם נדרש לבידוד
אם יש לו מספר עובדים מצומצם, מתחת לעשרה, שלא מתקבצים במטר על מטר, הוא יכול לחייב את העובדים להגיע לעבודה אם אין להם נימוק או עילה להיעדרות" המדינה משלמת רק מהיום הרביעי ומעלה — וכל ימי הבידוד יורדים ממניין ימי המחלה של העובד
בהיעדר מנגנון לתשלום עבור ימי בידוד, עלולים עובדים שהיו במגע עם חולה מאומת להימנע מכניסה לבידוד, מה שיקשה על עצירת שרשראות ההדבקה מי ששב ממדינה אדומה או ששהו במדינות אדומות בארבע עשר יום לפני חזרתם מחויבים בבידוד של ארבע עשר יום מזמן השהות במדינה

כעבור זמן קצר, התברר כי עובדים שלא הגיעו לעבודה, בעקבות ההתראה, אינם זכאים לשכר בגין יום זה, וגם עובדי המדינה בעצם הפסידו יום עבודה.

28
זכויות עובדים בימי קורונה
בית המשפט העליון קיבל היום ב' שתי עתירות שהגישו מעסיקים וארגוני מעסיקים כנגד תעודות המחלה הגורפות שהעניקה המדינה לעובדים ששהו בבידוד, וקבע כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה
שערוריית בידוד הקורונה: ימי מחלה על חשבון העובד. מי משלם על הבידוד הכפוי?
לגבי תשלום דמי בידוד לפי הסדר מיטיב - מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי הסדר דמי מחלה מיטיב או לפי הסדר דמי בידוד מיטיב , כלומר שילם דמי בידוד גם עבור יום המחלה ראשון, לא יהיה זכאי לשיפוי בעד העלות שנשא עבור יום ההיעדרות הראשון
תשלום על ימי בידוד: מה מגיע, מי משלם, והאם אפשר לעבוד מהבית
בגין הימים הרביעי והחמישי ינצל את שאר ימי המחלה שצבר ויקבל שכר מלא שימומן בחציו על ידי המעסיק ובחציו השני על ידי המדינה