Mashov תלמידים. MOODLE

כלל המערכות והתוכנות הנכללות ומסופקות ע"י החברה להלן: "המערכת" עומדות בסטנדרטי אבטחת המידע הגבוהים ביותר הקיימים בשוק, ופעולות תחת הנחיה ורשיון של מחלקת אבטחת מידע במשרד החינוך
חפשו את השיעורים המתאימים לכם ובחרו: שיעורים קבוצתיים, פרטיים או עזרה במתן שיעורי הבית אם בכל זאת קיים פריט מידע שלדעת המשתמש דורש הסרה, ניתן לפנות לכתובת support mashov

תלמידים יקרים, משרד החינוך מאפשר לכל תלמידי חט״ב וחט״ע שיעורים פרטיים חינם ברשת במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ולשון.

22
תיכון יצחק רגר
רק מוודל של משו"ב כי במשך שנים רבות צברתי על גבי המחשב שלי, באימייל ובאינספור עננים מאות קבצים, מצגים, סרטונים, דפים, שתמיד לא נמצאו ברגע שהייתי זקוק אליהם
תיכון יצחק רגר
כל השימושים המבוצעים במידע הנשמר במערכת מאושרים ומבוקרים ע"י משרד החינוך
מדיניות פרטיות
המערכת שומרת פרטים הרלוונטים לשימוש הפדגוגי בלבד נתוני זיהוי, ציונים, נתוני משמעת, הערות מעקב, התאמות לימודיות וכו' , ואינה כוללת נתונים נוספים כגון נתוני אשראי, מידע רפואי, וכו'
השני — המשתמשים בתוכנה — הרשאים להזין פרטים נוספים ואמצעי תקשורת חברת "משו"ב — מיידיות שקיפות ובקרה" להלן: "החברה" שמה לה כערך עליון את שמירת הפרטיות של משתמשיה ואת הדאגה לאבטחת המידע בראש מעייניה
תוכנת המוודל בתמיכת חברת משו"ב, עזרה לי לראשונה מזה 10 שנים, לסדר בצורה מהודקת ומדוייקת את כל חומרי ההוראה שלי היום בעידן הקורונה, בזכות המוודל של משו"ב, אני מסוגל ללמד בצורה היברידית, מקרוב ומרחוק, בכל רגע נתון

העומס קטן משמעותית וההנאה מההוראה גדלה כפליים.

5
תיכון יצחק רגר
MOODLE
תיכון יצחק רגר

.

11
MOODLE
MOODLE
משוב לתלמידים ולהורים