יושבי ראש הכנסת. הכנסת

לדבריהם החלתה של רפורמה משמעותית כזאת אינה מקובלת בתנאים של ממשלת מעבר וללא פיקוחה של ועדת החינוך של הכנסת האחראית לדון במשמעות הרפורמה והשלכותיה כמו כן, הרפורמה תתיר למנהלי בתי הספר לקבוע חצי מתוכנית הלימודים במדעי הרוח, וכן את היקף השעות אשר יוקדש לכל תחום
מרגע שנבחר על ידי הכנסת, הוא מחויב לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית במידה שווה אף על פי שהוא משתייך למפלגה מסוימת, לרוב המפלגה הגדולה בקואליציה כאשר יושב-ראש הכנסת נעדר מן הארץ או כאשר נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, משמש אחד מסגניו ממלא מקום יושב-ראש הכנסת

חברי הכנסת כתבו: "אנו מתריעים כי החלטה זו עלולה להיות הרת אסון ביחס לחינוך דור העתיד של תלמידי ישראל ועיצוב זהותו.

הכנסת
לפתוח את כל הארונות, את כל המגירות, את כל המעטפות עם הסודות
יושבי
אין" ~ אלדד יניב על השינוי שחל בחברה הישראלית כלפי שקיפות ונראות של הפוליטיקאים יניב א
יושבי
בכנסות האחרונות, ולצערי גם בכנסת הזו, קמים חברים מתוך הבית הזה ומבקשים להגביל, להצר, להקשות ולהשתיק פיות של חברות וחברים אחרים! ראש הממשלה נתניהו לא השיג רוב של 61 ח"כים ולא הוקמה קואליציה, הכנסת פוזרה במקום להחזיר את המנדט לנשיא
יו"ר הכנסת מקבל רכב שרד ונהג צמוד, זכאי לשירותי אבטחה מטעם המדינה ורשאי לקבל דירה מטעם המדינה בירושלים אם הוא אינו תושב העיר או סביבתה הקרובה ראשי סיעות הציונות הדתית, ש"ס, יהדות התורה וימינה פנו הבוקר שלישי לשר החינוך יואב גלנט בבקשה דחופה לעצור את הרפורמה המתוכננת, לפיה לימוד מקצועות הליבה של הזהות היהודית תנ"ך, היסטוריה, ספרות ואזרחות לא יהיה חובה, ויתבצע בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי בתי הספר
ליו"ר הכנסת לשכה פרלמנטרית בכנסת בקומה השנייה בה הוא מקבל אורחים מהארץ וחו"ל ב- הודיע אדלשטיין על התפטרותו מתפקידו כיו"ר הכנסת ונעל את ישיבת המליאה מבלי להעלות על סדר היום מינוי יושב ראש כנסת חדש

ב- כינס פרץ את מליאת הכנסת וח"כ , שבאותה עת היה חבר הכנסת שעליו הוטל להרכיב את הממשלה, נבחר לתפקיד היושב הראש.

16
הכנסת
לממלא מקום יושב-ראש הכנסת או ליושב-ראש הכנסת בפועל כל הסמכויות המיוחדות בחוק ליושב-ראש הכנסת, ובכלל זה לשמש כממלא-מקום נשיא המדינה
הכנסת
למשל בהעדר סובלנות וסלחנות כלפי פוליטיקאים הנחשדים במעשים פליליים
יושב ראש הכנסת
במספר מקרים יושב ראש הכנסת לא היה מועמד הקואליציה: היה יו"ר הכנסת הראשון מאז הקמת המדינה אשר לא היה ממפלגת השלטון ונבחר על ידי אשר התאגדה כקואליציית לצורך בחירתו, בניגוד לרצון מפלגת השלטון,
אני מכיר מעט מאוד מקומות עבודה, אליהם רוצים הרבה מאוד להצטרף, ואיש אינו שש לעזוב הרבה דברים שאנחנו רואים בכנסת הם לא ראויים לבית נבחרים
לאחר התגבש רוב בכנסת לבחירת יושב ראש קבוע שיחליף את היושב ראש בפועל, בשנת נבחרה לראשונה אישה לתפקיד, מ

אם מועבר יושב-ראש הכנסת מתפקידו או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, משמש אחד מסגניו כיושב-ראש הכנסת בפועל.

21
יושבי
לאחר השבעת הכנסת התקיימה הצבעה ויולי אדלשטיין זכה באמון הכנסת
יושב ראש הכנסת
יושב-ראש הכנסת וסגניו מהווים את נשיאות הכנסת, והיא המאשרת את הגשתן של הצעות פרטיות ודחיפותן של הצעות לסדר היום
יושבי
לפי תקנון הכנסת, יושב-ראש הכנסת נבחר על ידי בהצבעה גלויה, בפרק הזמן שבין השבעת חברי הכנסת לבין הקמת הממשלה