מחנה קרן. Prieš pereidami į „Google“ žemėlapius

מראה הזאל הגדול בעת היחידות לגבירים בשנת יזם מזכירו של ר' לפתוח זרוע של ארגון , שתאגד את הגבירים התומכים בפעילות ה באיזוריהם, כך שתרומותיהם יוכלו לפתח לא רק את הפעילות המקומית בעירם אלא גם פעולות של שלוחים נוספים ב אמר הרבי שיחה ב בתחילת היחידות, וכך ב באותה שנה
נוסדה בשנת למען פיתוח מוסדות חב"ד הזאל נוקה, קושט וסודר בסדר מיוחד ומרשים עבור יחידות זו הזאל היה נסגר כמה שעות לפני היחידות, לצורך הכנת המקום, כך שאת התפילות שלפני היחידות התפלל הרבי בזאל הקטן - שלא כמנהגו בדרך כלל בשנים האחרונות

במשך חודש תשרי הי' הרבי מעורר תמיד ברבים על השתתפות בקרן זו.

22
Prieš pereidami į „Google“ žemėlapius
חולף על פסגתו של ההר
Prieš pereidami į „Google“ žemėlapius
לאלו שאחרו את תרומתם בתחילת השנה, אמר הרבי שהזכות של תרומה בכל יום ויום של השנה חלה גם לתורמים במשך כל השנה, כלשון חז"ל "על העתיד לגבות"
Magbis
הקרן מחלקת לצדקה פעמיים בכל יום עבור כל המשתתפים בה
הרבי הוסיף, שראוי לתרום סכום המתאים למספר ימות השנה, וכן שיש לתרום עבור כל אחד ואחת מבני המשפחה, וגם עבור ידידים ומכרים כו' בצוואתו של הרבי מונו מספר חברים להנהלת הארגון, מהם נותר בחיים כיום רק הרב המשמש כמנהל הארגון
למחרת, היה הרבי מוסר את השקית למזכירו, הרב חיים יהודה קרינסקי, שהיה מפריד את הפתקאות מהתרומות, מפקיד את הכספים בקופת "מחנה ישראל", ומחזיר את הפתקאות לרבי עם חשבון התרומות ראה לקו"ש ח"ב עמוד 651 הרבי הי' מדבר על מהות ומעלת הקרן שעבורה נערכה המגבית, ועודד את הקהל לתרום "בשמחה וטוב לבב"

כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להרשם כחבר בארגון, ומעשיו בפועל, בהנהגתו הפרטית ובהשפעתו על זולתו, הם מס החברות היחיד הנדרש ממנו.

מחנה קיץ טמארק
לצד מבחר הפיצות העשיר תוכלו להנות גם מסלטים, קינוחים ולמעלה מ 40 סוגי בירות בוטיק ישראליות
ברדק
אחת מפעולתיה היא ארגון אגודות נשים, שהצהירו כי לא יקנו ביום השבת
Prieš pereidami į „Google“ žemėlapius