מתי מדליקים נר ראשון של חנוכה. איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא

כיון שקיום המצווה מתרחש ממש בעת הדלקת הנרות, יש להדליק את החנוכייה כשהיא כבר עומדת במקום המתאים לכך, ולא להזיז את החנוכייה למקום מתאים לאחר שכבר הדליק את הנרות מנהג זה אינו נזכר בספרות
הנוהגים כשיטת בכל מוצאי שבת קודש שלא לעשות מלאכה כלל, נוהגים כך גם לגבי נרות חנוכה ולא מדליקים עד זמן זה הגובה המועדף הוא הגובה בו נוח וקל להבחין בנרות - בין שלושה לעשרה טפחים

דביר קדשו הביאני, וגם שם לא שקטתי, ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי.

איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
עיין דוד חיים רוט, , בתוך בית יצחק מב
מתי מדליקים נרות חנוכה
בעבר היה השמש חיוני, אולם בעידן התאורה החשמלית הפך השמש למיותר, משום שאור החשמל שקיים כמעט בכל מקום ממלא את תפקידו
הדלקת נרות החנוכה
אמנם ישנם רבים שנהגו לכתחילה להדליק בכמות רבה של שמן, ויש אף המדליקים עם שמן רב שידלק עד כחצות הלילה
למדתי שאם לא משתמשים בשמש כדי להדליק את הנרות האחרים אז מדליקים את השמש אחרון פירש את המחלוקת באופן רוחני: השאלה היא האם יש להחשיב את הימים שכבר באו לידי ביטוי - מוסיף והולך , או שיש להתייחס לכוח שטמון עוד בפוטנציאל - פוחת והולך
אנשים הגרים בקומות הגבוהות ידליקו את החנוכייה בסמוך לחלון סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר — תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי החדש וממשיכים להדליק משמאל לימין

שיטת ה למעשה היא להדליק 18 דקות לאחר שקיעת החמה.

הדלקת נרות חנוכה
ובאותו ערב, לא בצינוק של עציר אלא בתא של אסירים שכבר נשפטו, האסיר יולי אדלשטיין, בן למשפחת מתבוללים שגילה את היהדות וחזר בתשובה, השיג איכשהו שני גפרורים
מתי חנוכה 2020?
פרטי המצווה ותנאיה מכוונים אל מטרה זו - הדלקת נר המאיר כלפי רשות הרבים באור בהיר אך מובחן, לקראת הלילה בזמן מצויים אנשים ברחוב
הדלקת נרות חנוכה
סופגניות, לביבות, כד קטן, דמי חנוכה, פסטיגלים ו"סורה חושך" בלילה השני, יש להציב את ה"שמש" במקומו ולהוסיף שני נרות בשני הקנים הימניים של החנוכייה
הראשונים מביאים שני טעמים נוספים להדלקת הנרות בבית הכנסת: הרצון לגרום ל באופן ציבורי ובמקום רב משתתפים, שלא כהדלקה בבית; עקב היותו של בית הכנסת "מקדש מעט", בוחרים להזכיר בו את נס פך השמן שהתרחש ב זאת הייתה אולי הדלקת הנרות הקצרה ביותר בהיסטוריה, אני לא יודע אפילו אם יצאתי ידי חובת המצווה, אבל עבורי, באותו לילה, מעט מן האור דחה הרבה מאוד חושך"

מעיקר הדין אפשר להסתפק בכמות שמן שתדלק כחצי שעה.

24
הדלקת נרות החנוכה
איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
היה לו משפט אחד לומר לאשתו, שאותה לא ראה כאמור שלושה חודשים ומי יודע בעוד כמה שנים יראה אותה שוב
איזה נר מדליקים היום?
אך או אלמנות שמתגוררות בגפן, מחויבות להדליק בעצמן