דבורה ציור. דבורה הנביאה

קיים דמיון גם בין אירועי ההצלה והניצחון חלקו של המאבק הצבאי קטן, אף על פי שכאמור השתתפו בקרב עשרת אלפים לוחמים בני ישראל, ומודגשת בו בעיקר ההתערבות האלוהית לטובת בני ישראל "הכוכבים ממסילותם נלחמו" והנס שהתרחש "נחל קישון גרפם"
לכינויה "אשת לפידות" , , נתנו מספר פירושים: ייתכן שהיה זה שמו של בן-זוגהּ; ייתכן שבן-זוגהּ היה ברק, וברק היא מילה נרדפת ללפידות ציורים של דלתות ופתחים, המבוססים על צילומי לילה, מציעים לנו להיכנס באופן שונה למרחב הפרטי

בשני המקרים התבסס כוחו המרכזי של האויב על , ולשיטת המפרשים שתבוסת סיסרא נגרמה מהצפת נחל הקישון, עולה דמיון רב לטביעת המצרים ב.

17
דבורה הנביאה
ב-1996 הציגה תערוכת יחיד ראשונה בשם "דיוקן עצמי" של אמנית נחמדה , בגלריה קונסטנט, רמת-גן
דבורה הנביאה
בעזרת ציור הפסים הרציף מורג מייצרת הפרעה למתבונן
דבורה אזולאי
כמו שירת הים גם שירת דבורה מסודרת בצורת ""
הסדרה עוסקת באופן בו הזיכרון — על האמת והבדיה שבו — משפיע עלינו על ידי צבירת העבר בתוך ההווה באמצעות חפצים יום יומיים כגון: רהיטים, סמלים תרבותיים וצילומים כאשר שואלים אותי מה עומד מאחורי הציור או מה הסיפור , אני אומרת שמה שרואים זה מה שיש בציור , כל הפילוסופיה שלו נמצאת בעיני המתבונן או בראשו
ולעומת זאת השירה מתעכבת ארוכות על הדמויות הנשיות, יעל ואם סיסרא כמו כן נערכה אוצרות משותפת של נושאים שהופיעו בעבודותיהן בנפרד

העבודות נוצרו כתגובה לביקור בתערוכה ה של Joseph Beuys באירופה ובתשובה לבויס.

8
דבורה הנביאה
דבורה מורג
ב-2016 קיבלה את פרס עידוד היצירה , תערוכת הזוכים הוצגה במוזיאון בת ים
דבורה אזולאי
הסדרה הוצגה בתערוכת יחיד ב ב-2010