ערבית עברית. בחינות

בעת הטיית פועל, מוספת לפועל תחילית או סיומת, האופיינית לגוף אליו הוא מוטה בערבית המדוברת יש וריאנטים רבים המשתנים מאזור לאזור , וזו הסיבה לקיומם של מילים ושמות רבים המוכרים לנו שקיימות בהם גם התנועות o אבו ע'וש ו־e כפר קאסם
Please use a different browser or upgrade the current one קיימות צורות רפות של דאל ותא ד'אל ות'א , המייצגות את הצלילים th קולי ו-th אטום באנגלית , בהתאמה

כל גרסה מתורגמת של הקוראן נחשבת משום כך נחותה בערכה.

27
The Center for Educational Technology
מורים לערבית נוהגים לכנות את התופעה ב: רשמב"א ריבוי שאינו מציין בני אדם
המילון עברית
אֶסְתַנַּא וּשוּף הַיְאוּל לִיכּ אֵיה
ערבית מצרית
אולם, אף על פי שלגופים ישנם שנים עשר שמות לגופים, ניתן לטעון כי יש שלושה עשר ואפילו ארבעה עשר גופים
אולם, עם התפשטותה על פני מרחב גאוגרפי גדול התפתחו בה ניבים רבים אחרים, ואלה נבדלים משמעותית זה מזה ומהערבית הספרותית, שמבוססת על שפת ו צורת הזוגי מאפשרת קצרנות רבה בכתב
ארמית: "מאימתי קורי ן את ב? אולם, מבחינה היסטורית ומבחינת המשמעות, אין קשר בין השניים זאת משום, שלגוף השלישי הזוגי יש הטיות שונות לזכר ולנקבה, אף על פי ששם הגוף זהה

עם התפשטות השימוש באלפבית הערבי לשפות אחרות נוספו לו סימנים נוספים, לביטוי צלילים שאינם קיימים בערבית.

22
המילון עברית
ה "אלערביה" - השפה הערבית אלפבית ערבי האלפבית הערבי התפתח מה הנבטי ושימש תחילה לכתיבת השפה ה בלבד
The Center for Educational Technology
הערבית היא לאו דווקא יחידה כמעט בכל מדינות המזרח התיכון להוציא את , ו ובכל מדינות
ערבית
גם בצפון-מערב אפריקה עדיין נפוצות שפות מקומיות בעיקר בצד הערבית
טלפון 03-6200622 , This site is optimized for Chrome latest major version and Edge 42 or higher עד אמצע ימי הביניים דיברו רוב תושבי האזור ערבית כשפת אם
מלבד ה, זהו הלהג הערבי המוכר ביותר ב, זאת בשל השפעתה התרבותית הרבה של מצרים יש לציין שבניבים שונים ישנן הגיות שונות, במעט או בהרבה, בחלק מהאותיות

יש צורך גם באימות במקורות.

26
ערבית
לדוגמה: בכתב ערבי בתעתיק תרגום מילולי תרגום راح مصر إمتى؟ רַאח מַס'ר אֶמְתַא? הפועל מותאם למבצע הפעולה במספר רק כאשר הוא בא אחרי מבצע הפעולה, דבר שקורה כאשר מבצע הפעולה מבצע יותר מפעולה אחת או בפסוקיות
ערבית ישראלית
בערבית צורת היחיד של הנקבה משמשת גם לציון הרבים של עצמים משני המינים שלא מציינים בני-אדם ראו הסעיף הבא
בחינות
לדוגמה קט"ל בעברית וקת"ל בערבית