רונן גיגי. חוקי המשחק טאקי : hatek_hadbek

הניחו את יתרת הקלפים בצד כקופה שחקן שעולה שלב מושך מהקופה קלפים במספר הקטן באחד ממספר הקלפים אתם התחיל את השלב שזה עתה סיים
קלף פקודה יכול להשפיע על המשתמש, על השחקן הבא אחריו או על כל שאר המשתתפים מותר לשחק 3+ על גבי כל קלף

I am a bot, and this action was performed automatically.

28
התוכן של הדף בויקיפדיה העברית. : hatek_hadbek
כל שחקן בתורו מתחילים עם כיוון השעון רשאי להפטר מקלף או קלפים שבידו על גבי הקלף המוביל באחד מהאופנים הבאים: על ידי הנחת קלף בצבע זהה
חוקי המשחק טאקי : hatek_hadbek
במידה והקלף האחרון הוא קלף פקודה, יש כמובן לציית לפקודה
התוכן של הדף בויקיפדיה העברית. : hatek_hadbek
כל שחקן שנפטר מהקלף האחרון שבידו אינו מסיים את המשחק אלא עולה שלב הנה ממתק קטן לאוזניים שלך
לא ניתן להחליף באמצעותו את הצבע של הקלף המוביל הפכו את הקלף העליון בקופה והניחו אותו במרכז - קלף זה מתחיל את ערמת המשחק

במקרה זה רשאי כל אחד מהשחקנים להניח אותו גם אם אין זה תורו.

11
חוקי המשחק טאקי : hatek_hadbek
הקלף העליון בערימת המשחק נקרא הקלף המוביל
שברת לי את הלב אז פוצצתי את החווה : hatek_hadbek
התוכן של הדף בויקיפדיה העברית. : hatek_hadbek
אם אינו יכול לשחק שוב עליו למשוך קלף מהקופה