צועדים בדרך המילים לכיתה ה. צועדים בדרך המילים א

התאמה לתכנית הלימודים : מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי
מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים - לכתה ג צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, חנה שליטא מס' אישור: 2640 יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכתה: ג' התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי המשימות בספר מכוונות לפיתוח קריאה מושכלת של טקסטים מסוגות שונות, לקידום הכישורים הלשוניים, לקידום חשיבה מסדר גבוה ולפיתוח דרכי קריאה יעילות

נכתבה בגישה בין תחומית וכולתל טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים.

22
צועדים בדרך המילים א
שם הסדרה: צועדים בדרך המילים מה כוללת הסדרה? הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית
צועדים בדרך המילים לכיתה ה
צועדים בדרך המילים א
הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית
יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים ה צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, רחל רייזברג יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכיתה: ה מספר אישור: 2252 התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי
המשימות בספר מכוונות לפיתוח קריאה מושכלת של טקסטים מסוגות שונות, לקידום הכישורים הלשוניים, לקידום חשיבה מסדר גבוה ולפיתוח דרכי קריאה יעילות נכתבה בגישה בין תחומית וכוללת טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים

.

צועדים בדרך המילים א
צועדים בדרך המילים ג
צועדים בדרך המילים לכיתה ה