פורטל מורים משרד החינוך. הדרכה פורטל

מורה מצטיין, אזרח אידאלי: השתקפותה של אזרחות טובה בהערכת מורים ומתכשרים להוראה מכאן, נדרשת "מדינת מערכת החינוך" לסייע לאזרחיה-מוריה לשאוף למצוינות בכל ההיבטים הנדרשים, הן בתחומי הדעת הנושקים למקצוע והן בתחומים הערכיים-מוסריים
הערכת עובדי הוראה וניהול, כלי להערכת מורים רמות הביצוע הן מ"מתחת לרמת בסיס" 0 , רמת בסיס 4-1 ומצטיין 6-5

גם במסגרת " השיח הפדגוגי באמצעות תצפית ומשוב" משרד החינוך, טיוטה, אוקטובר 2010, בתוך משרד החינוך, 2011 באים לידי ביטוי היבטים של אזרחות טובה.

מאגר סרטי קולנוע
מורה מתחת לבסיס: "מבצע את תפקידו ברמה הטכנית בלבד
משכית שיבוץ
Shabaton
מהם תנאי הלוואת בר ובת מצווה למורים משרד החינוך בנק מסד? Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education משתתף בעצמו במסגרות לפיתוח מקצועי ויישום הלמידה, והוא מעורב בקהילת תחום הדעת אותו הוא מלמד"
במגזין יחידות ההוראה, המפורסם מדי חודש, ניתן למצוא את הרשימה העדכנית של יחידות הוראה Developing citizenship competencies from kindergarten through grade 12: Background paper for policymakers and educators

כפי שאזרח "טוב" — אכפתי, אחראי ומחויב — תורם לחיזוק אושיותיה של מדינתו ומביא לה תועלת, כך תורמים מורים מצוינים השואפים למצוינות — אכפתיים, אחראיים ומחויבים — לחיזוק אושיותיה של מערכת החינוך.

30
משכית שיבוץ
Models of citizenship: Defining European identity and citizenship
פורטל
על המתכשרים להוראה להכיר מדדים אלה ולהיות מודעים ליכולותיהם כמורים לעתיד ולמצופה מהם בכל מדד ומדד
הדרכה פורטל