משטרת ישראל. משטרה

אולם עתה בא שינוי יסודי והמשטרה תיהפך לסמל של יושר בראש משטרת ישראל עומד מפכ"ל , והוא אחראי לניהולה, בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי
בעקבות האירועים, בהם נהרגו 13 ערבים ואזרח יהודי אחד, הוקמה לחקירת האירועים כמו כן, כאשר מתקיימת עילת מעצר ע"פ החוק רשאי שוטר לעצור אדם שעבר עבירה בת מעצר ולהובילו לחקירה בתחנת משטרה

בעוד ה עוסק בהגנה על ה מפני אויבים חיצוניים, המשטרה ממונה על ביטחונם של האזרחים מפני עבירות המתבצעות בתוך תחומי המדינה או ה כשמדובר במשטרה עירונית בקרב אזרחי אותה המדינה.

16
משטרת ישראל
בחודש אפריל התקבלה החלטת 411 שעסקה בהעברת האחריות על ביטחון הפנים למשטרת ישראל, וב- התקבלה החלטת ממשלה על הקמת המשמר האזרחי כ התנדבותי
משטרת ישראל
המרכז האירועים עמדה החלטת הממשלה להעניק למתנדבים הפעילים לאורך כל התקופה אות הערכה ממלכתית
המשמר האזרחי
בנוסף לניהול השוטף, התמודדה המשטרה עם אכיפת ההנחיות הקשורות למאבק ב
מאז עלו הדרישות והשוטרים נדרשים ל-12 שנות לימוד והמשטרה פועלת להגברת הגיוס של אקדמאים ב- מונה למפקד תחנת מסובים
ב המאוחרות, כאשר הטרור נחלש, המשטרה לקחה תחת חסותה את המשמר האזרחי והפכה אותו לארגון שמסייע למשטרה בעבודת היומיומית — כולל טיפול בפשיעה, פיקוח על התנועה ומניעת עבריינות בנוסף ניתן יהיה לדווח בנושאי תעבורה לקבלת אישור דיווח בגין תאונה קלה או נזק בלבד וכן להגיש ערעור על דו"ח תנועה

בשנת פיקד על ובמסגרת תפקידו הקים את תחנת השכונות.

8
משטרה
אולם בגלל המחסור בשוטרים, וביוזמת , מפקד מחוז תל אביב, ששב מסיור ב, שם התרשם משילוב שוטרות במשטרה הבריטית ומיעילות פעולתן, הוחל בסוף שנות ה-50 בגיוס שוטרות, תחילה לתפקידי תנועה ובהמשך לתפקידי סיור, בעיקר במחוז תל אביב
משטרה
המסוקים, שנקראים בשם העברי "" ו"דוכיפת" בהתאמה, מצוידים ב מתקדמת, מערכות ו, , זרקור רב עוצמה, אמצעי תקשורת ואמצעים נוספים
משטרה
החידוש התבסס על המילה המקראית "שוטרים" בכתיב המקראי "שֹׁטְרִים"