רשות האוכלוסין וההגירה הפעלת תעודת זהות. רשות האוכלוסין וההגירה

סמל רשות האוכלוסין מידע כללי תחום שיפוט ישראל משרד אחראי סוכנות בת מנהל מעברי גבול מנהל האוכלוסין מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים תאריך הקמה 2008 סוכנות קודמת מנהל האוכלוסין במשרד הפנים משטרת ההגירה ראש מטה מרכזי עובדים 2,200 תקציב 500 בשנה רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה בשנת על פי החלטת ממשלה, בה נקבע כי היא תחליף את מנהל האוכלוסין במשרד הפנים דאז ותהיה אחראית ליישום של מדיניות הממשלה ולביצוע סמכויות שר הפנים שהואצלו לה בתחום של טיפול בתחום האוכלוסין ובנתינים זרים משימת ההקמה הופקדה בידיו של ראש מנהל האוכלוסין במשרד הפנים, גנות, שמונה לתפקידו ביולי 2007 על ידי
ב- החליטה הממשלה על הקמת "מנהל האוכלוסין והכניסה לישראל" במשרד הפנים, וקבעה כי הן סמכויות משטרת ישראל בענייני ביקורת הגבולות והן יחידת הסמך לעניין עובדים זרים שבמשרד התמ"ת יועברו לאחריות מנהל האוכלוסין הרשות החדשה החלה את פעולתהּ ב-

ע"פ החשד, ארבעה מעובדי רשות האוכלוסין קיבלו לכיסם שוחד בשווי מאות אלפי שקלים בעבור מתן שירות ללא המתנה לתור.

18
רשות האוכלוסין וההגירה
מספר רב של דנו בשאלת סמכויות פקיד הרישום
רשות האוכלוסין וההגירה
למשרדי הממשלה יש גישה למאגר הנתונים המלא, לשם מילוי תפקידם, וגישה מצומצמת יותר, באמצעות שאילתות, ניתנת לגופים נוספים
רשות האוכלוסין וההגירה
רישום שינויים נעשה רק על בסיס המעידה על השינוי
המנהל פועל לצמצום של מספר השוהים הלא-חוקיים בישראל ובד בבד גם עוסק בשמירה על זכויותיהם של העובדים הזרים ועל תנאי העסקתם המנהל כולל 28 לשכות, 8 תת-לשכות ו-212 תחנות רישום של הרשות הפזורות ברחבי הארץ
לאחריו, כיהן אמנון בן עמי כמנכ"ל הרשות עד לסוף שנת 2016, בחציה הראשון של 2017 כיהן כמ"מ מנכ"ל הרשות אמנון שמואלי במוצאי השבת באותו השבוע הפגינו מאות ישראלים וזרים ב פינת בתל אביב כנגד מדיניות הרשות

ברשות מספר עובדים הממונים על אכיפת חוקי הגירה על מעסיקים תפקיד שמולא בעבר על ידי , פקחים שתפקידם לעצור שוהים בלתי-חוקיים מה שהיה בעבר בתחום אחריותהּ של ועובדי מנהל האוכלוסין, שבסמכותם להורות על הרחקה מן הארץ.

11
רשות האוכלוסין וההגירה
החל מיולי 2013 החלה הרשות בהנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים
רשות האוכלוסין וההגירה
כ-100 פקחים עיכבו ועצרו לפחות 100 זרים , בהם ו, שעליהם נאסרה השהייה בשטח שבין ל וכן בעיר במסגרת "נוהל גדרה חדרה" שהיה נהוג באותה העת
רשות האוכלוסין וההגירה
פרק ג' לחוק קובע כי פקיד הרישום רשאי לדרוש ממי שמסר הודעה על פרטי רישום למסור לפקיד כל ידיעה או מסמך שברשותו הנוגעים לפרטי הרישום סעיף 19 1