גזרות בלשון. גזרה (דקדוק)

דוגמות בשם: הַבָּעָה, הַגָּדָה, הַצָּעָה הַקְטָלָה ; מַגֶּבֶת, מַצֶּגֶת, מַצֶּקֶת מַקְטֶלֶת ; מַפָּל, מַבָּט, מַצָּב מַקְטָל עה"פ צ' בדגש ולה"פ היא אחת מאותיות בקע"ת ג"ר, סימן שנבלעה האות י'
אתר זה מכיל את הקורס "" בפעלים אלה העיצור נ' עובר לפעמים הידמות לעיצור שבא אחריו, ונבלע בו

שמות הגזרות מתבססות על השורש פע"ל בערבית: فعل , כך ש-פ' הפועל פה"פ היא האות הראשונה בשורש, ע' הפועל עה"פ היא האות השנייה בשורש, ו-ל' הפועל לה"פ היא האות השלישית בשורש.

8
גזרה (דקדוק)
שלוש דרכי נטייה נוהגות בפועלי פ"י מבניין קל
גזרה (דקדוק)
לדוגמה: נ-ג-ע - מַגָּע, הִגִּיעַ; פ-ל-ל - תְּפִלָּה
גזרה (דקדוק)
נשארו שתי אותיות שורש ג-ע ובראשונה דגש, סימן שנפלה נ' או י'
בשם הפועל של בניין קל הנו"ן מתקיימת חסרי פ"נ, פי"צ דוגמות בפועל: בניין קַל - תִּפֹּל, אֶגַּשׁ, לִצֹּר, גַּע; בניין נפעל - נִגַּשְׁתִּי, נִשָּׂא, נִתַּז; בניין הפעיל - הִכַּרְתִּי, יַזִּיל, הַגֵּד! ברוב המקרים הגזרה היא פ"נ, ורק ב-6 מקרים פי"צ: י-צ-ב, י-צ-ק, י-צ-ע, י-צ-ת, י-צ-ג, י-צ-ר
בחלק מהנטייה זהה גזרה זו לגזרת ע"ו-ע"י הפועל הזיע והשם הזעה — נטייתו על דרך פועלי ע"ו: הֵזִיעַ, מֵזִיעַ וכן הֲזָעָה

ברוב השורשים שלושת יסודות השורש הם שלושה ; הגזרות הן קבוצות השורשים שבהם לאחד או יותר משלושת העיצורים יש מאפיינים חריגים, או שאין בהם שלושה עיצורים כלל.

25
נושא גזרת
מתייחסים אליהם כגזרה אחת, גם בגלל תהליכי בין הגזרות, וגם משום שבעברית מקראית חל מעתק מהעיצור לעיצור בראשי המילים, ולכן גם בשורשי פ"ו נראה כאילו פה"פ היא י' השווה "ילד" בעברית לעומת ولد ולד בערבית
גזרה (דקדוק)
הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך
נושא גזרת
נטייה על דרך פ"נ בפעלים שונים הפעלים יָצַר ו יָצַק נוטים על דרך פועלי פ"נ בעתיד ובשם הפועל, כגון אֶצֹּר תִּצֹּר, לִצֹּר; אֶצֹּק תִּצֹּק, לִצֹּק וכן לָצֶקֶת