Www.bankhapoalim.co.il כניסה לחשבון. בנק הפועלים

איך מצטרפים לשירות באמצעות האינטרנט? לאחר קריאת הסכם השירות, יתבצע תהליך רישום הכולל מילוי פרטים אישיים ופרטי חשבונותיך ההצטרפות תאפשר לך לקבל מידע על חשבונותיך
אנו מסבים את תשומת לב הלקוחות כי הבנק מעמיד לרשותם שירותים דיגיטליים ואחרים המאפשרים להם לקבל מידע שוטף אודות השיקים שכובדו, סורבו או הוצגו, וכי באפשרותם לעדכן את הבנק מיד בכל השגה עם קבלת קוד המשתמש והסיסמה האישית, תוכל להכנס לאתר ולצפות במידע על החשבונות שצירפת לשירות

.

22
בנק הפועלים
לחיצה על כפתור "המשך" תציג בפניך את הסכם השירות
בנק הפועלים
בסיום ההרשמה תוצג לך סיסמה ראשונית, קוד המשתמש יישלח אליך בדואר ישראל בתוך כשבוע
בנק הפועלים
לביצוע פעולות ב-'פועלים באינטרנט' עליך לפנות לסניפך
אנו מזמינים אותך להצטרף ל"פועלים באינטרנט" באמצעות האתר

.

17
בנק הפועלים
בנק הפועלים
בנק הפועלים