זריחת השמש. הירח

גם באגני פגיעה גדולים אחרים, כדוגמת , , , ו, ישנם אזורים נמוכים ושפת המכתשים גבוהה מיפוי גאוכימי רומז כי הקרום הוא בעל הרכב בעיקרו, ועובדה זו תואמת את היפותזת אוקיינוס המאגמה
בניגוד לכדור הארץ, לא ידועים הרים גדולים בירח שנוצרו כתולדה של אירועים טקטונים שכבה זו עבה בהרבה, והיא כוללת סלעי אדמה סדוקים

כדי למדוד את קצב ההתרחקות של הירח מכדור הארץ, הציבו ה של על פני הירח בשנת מערכת מחזירי אור המיועדים להחזרת אור לייזר.

27
הירח
במצב זה גודלו הזוויתי של הירח המלא עשוי להיות גדול ב-14% יותר מגודלו באפוגיאה ובהירותו גבוהה בכ-20%
הירח
הנחיתה התבצעה במסגרת תוכנית אפולו, שבמהלכה בוצעו שש נחיתות בירח בשנים 1969—1972
הירח
כאשר צעד על אדמת הירח אמר: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind
על פי אגדת חז"ל, בתחילה נבראה הלבנה בגודל זהה לגודלה או אורה של השמש, ואחר כך, הוקטנה לגודלה העכשווי יש הרואים ב את ה"צלקת" שנותרה בכדור הארץ כתוצאה מקריעת הירח
בנובמבר 2009, בעקבות הממצאים שסיפק המחקר , יצאה נאס"א בהודעה רשמית שלפיה נמצאו מאגרי מים גדולים באזור הקוטב הדרומי של הירח תוצאה נוספת של השיפוע הקטן של צירו של הירח, היא שתחתיתם של מכתשים רבים בקוטב הירחי מוצלים באופן קבוע

כיוון שמכדור הארץ רואים כל הזמן את אותו "צד גלוי" של הירח, וצד זה מואר על ידי השמש באחוזים שונים בכל יום, אנו רואים בכל יום מופע אחר של הירח.

הירח
הירח משלים הקפה שלמה סביב כדור הארץ כל כ-27
הירח
לירח אטמוספירה דלילה ביותר שמורכבת בעיקר מ, מ, מ ומ, וכן מכמויות קטנות יותר של חומרים אחרים כמו , , , , עקבות של וכמות מזערית של
הירח
עם זאת, תצפיות עדכניות שנעשו על ידי הרדאר הפלנטרי ארסיבו Arecibo מצביעות על כך שמידע הרדאר מהקטבים שהתקבל מקלמנטיין ייתכן שהושפע מסלעים שיצאו ממכתשים צעירים, ולא מנוכחות של מים