משרד התקשורת פניות הציבור. האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "כבכל שנה מפרסם משרד התקשורת את דוח פניות הציבור עם תום הרבעון הראשון של השנה, וכך גם בוצע השנה לאחר התגובה הדוח אמור לעלות לדיון בהנהלת המשרד, על מנת שיופקו ממנו לקחים
דוח הביקורת שהופץ הוא בגדר טיוטה, ומי שעומד בראש האגף, , אמור להגיב עליו באשר לדוח הביקורת של מבקר המשרד, מדובר בטיוטת דוח, ולכן אנו מנועים מלהתייחס אליה"

.

האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
מניסיון העבר אנו למדים כי משרד התקשורת לא בדיוק הקפיד על עריכת דיונים בנושא דוחות הביקורת, ולא אחת מנכ"לים התחמקו מכך
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
ככל הידוע, הדוח הופץ בטרם פורסם השנתי שמוציא אגף הפיקוח בעניין הטיפול בתלונות שמגיעות לאגף ודרכי הטיפול בהן
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
כזכור, דוח תלונות הציבור מהווה מדד עבור החברות שנגדם מתלוננים, ומשכך ככל שפחות תלונות נמצאות מדויקות, משתמשות החברות בנתונים על מנת לפרסם זאת ולהשתמש בכך לטובת קידום תדמיתן הציבורית
ממידע שהגיע ל"גלובס" עולה כי הדוח החמור כולל בתוכו הערות והסתייגויות לגבי אופן הסיווג של התלונות שבודק המשרד תלונות מוצדקות, תלונות שאינן בתחום סמכויות המשרד וכו' , וכן הוטל ספק לגבי מהימנות התשובות שנתן המשרד למתלוננים מבקר הפנים ב פרסם לאחרונה דוח ביקורת חמור על אגף הפיקוח והאכיפה במשרד
דוח הביקורת על אגף הפיקוח במשרד התקשורת, כפי שהוא כרגע, מטיל צל כבד על מהימנותו של דוח הפיקוח במקרה שיתברר שהדוח שמפיק אגף הפיקוח אינו מהימן דיו, יש בכך טעם לפגם

.

2
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?

.

22
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?
האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת הוא מהימן?