איך מוצאים אסימפטוטה אופקית. אסימפטוטה משופעת

מותר לצמצם בהם כי אנחנו בודקים מה קורה כשאיקס שואף לאינסוף ואז הוא ממילא לא יכול להיות שווה לאפס לדוג', כאשר , ככל שנגדיל את X המכנה יגדל והשבר כולו יקטן מאוד עד כמעט 0
ככה שכל המקצועות הרגילים זה סבבה

במחשבים אז הלך לי בסוף בזכות זה אחלה יש לי מעל 90 סופי.

אסימפטוטה משופעת
אם המעריך הגבוה ביותר של ה-X במונה שווה למעריך הגבוה ביותר של ה-X במכנה אז האסימפטוטה היא המנה בין המקדמים של אותם מעריכים
אסימפטוטה
אסימפטוטה משופעת
עכשיו עלינו לבדוק האם הפונקציה חיובית או שלילית בשני צדדי האסימפטוטה
ניתן לראות שכאשר לפונקציה יש ערכים הגדולים קצת מ 4 היא שואפת לפלוס אינסוף וכאשר הערכים קצת קטנים מ 4 היא שואפת למינוס אינסוף 4
למשל במקרה שבו המככנה הוא איקס בריבוע ועוד 1 המכנה הוא חיובי תמיד והפונקציה מוגדרת תמיד ללא אסומפטוטה בשיעור זה נלמד על אסימפטוטות אופקיות

אם הגבול אינו קיים אין אסימפטוטה משופעת.

19
שאלון 581: מציאת אסימפטוטה אופקית
גרף של תנועה זו הוא גרף של חצי פרבולה
איך מוצאים אסימפטוטות אופקיות
נכתוב את המנה הדרושה ונעבור בין המונה למכנה בעזרת החיצים כפתור 3
אסימפטוטה
הבעיה עם מקצועות כמו מתמטיקה פיזיקה מחשבים