סיום הסגר. מה נפתח, מה סגור ומה הלאה

מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע והוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים לגבי אזרח או תושב ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל
אני מבקש להאריך את הסגר בעוד שבוע פעילות הוועדה וסמכויותיה יעוגנו בחקיקה

השלב הבא: בתי קפה ומסעדות יפתחו רק בשלב 4 של יציאה מהסגר.

27
לאחר סיום הסגר בקפריסין, נרשם גידול במספר ההזמנות לחופשה
החיסון קיים ומשפר אבל הסגר זה לא זה"
הנחיות הקורונה לאחר סיום הסגר השלישי
האם אפשר בכל זאת לצאת מהארץ או להיכנס? בקשות חריגות ייבחנו באופן פרטני מול ועדה של משרד הבריאות בנתב"ג
עוד לפני סיום הסגר: ייפתח מחר בחצות
בעלי העסקים יוכלו אט-אט לפתוח, ולקבל אליהם קהל שהתחסן"
בתקופה הזו עוצרים את כל ההפרות" על פי הנחיות הממשלה, האתרים שבתשלום יפתחו ביום שני, 8
כחול לבן מצידה תנסה להביא להקלות מסוימות לגבי שאר בתי העסק, הפתוחים לקהל הרחב, קבלת קהל אסורה למעט חריגים שנקבעו בתקנות של משרד הבריאות

בישיבה שקיים עם שרי מפלגתו אמר כי נסע בבני ברק, ברמת גן ובירושלים — וראה ש"הכול פתוח".

1
הקפאת מנויי מטמון בקורונה
ביום רביעי תדון הממשלה בשאלת המשך הסגר ובאסטרטגיית היציאה
הנחיות הקורונה לאחר סיום הסגר השלישי
כשהחל ממונה הקורונה הפרופסור נחמן אש לדבר פרץ עימות קולני משהו בין נתניהו וממונה הקורונה נחמן אש לשר הביטחון גנץ שדרש להראות מצגות של מומחים מטעמו
הסגר יפוג ב
הקריטריונים של ועדת החריגים בדבר כניסה לישראל: א לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו; ב לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל; ג לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל; ד לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין; ה אישה בשליש השלישי להריונה; ו לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל; ז לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין; ח הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל