בגרות באזרחות קיץ 2020. בגרויות 2020 קיץ

בחינת הבגרות באזרחות הינה מבחן חובה פתוח, בהיקף של 2 יחידות לימוד המקנות זכות לתעודת בגרות
ברוב מיוחס - המספר גדול יותר מרוב מוחלט חופש התנועה: זכותו של כל אדם לנוע לאן שהוא רוצה ולהיות בכל מקום

שיטת הלימוד וההכנה לבגרות באזרחות היא שונה משאר הבחינות.

17
תוכניות לבגרות
אמנם עד לשנות ה-80, היו עדיין במערכת המשפט בישראל שרידים של חוקים מהתקופה שבה שלטה בא"י האימפריה העותומנית, ושלטון המנדט הבריטי, אולם בשנת 1980 נחקק חוק יסודות המשפט שקבע כי במידה ואין חקיקה או פסיקה מפורשת בנושא מסויים — מקרה זה נקרא "מקרה של לקונה חסר בחקיקה , אזיי בתי המשפט יסתמכו על עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל
בגרויות 2020 קיץ
אינטרס ציבורי — טוב משותף של כלל ציבור האזרחים? יש ויכוח ציבורי עד כמה יש להשתמש במדיניות זו כיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי האחרים
בגרות באזרחות: 2020
הרוב יכול לנצל את כוחו ולפגוע בעקרונות הדמוקרטיה בשם בטחון המדינה וטובת הסדר הציבורי, לדוגמה: מניעת הזכות להפגין בשם טובת הסדר הציבורי
עקרון טובת הציבור: זכותה של מדינה להפקיע לקחת שטח פרטי לטובת בניית מבני ציבור במשאל עם מתקבלת החלטה שיכולה לגרום לקרע בעם ולהחריף את הפילוג הקיים בו
חופש הביטוי: זכותו של כל אדם לבטא את דעותיו ואמונותיו בכל דרך בגלוי לבוש, פולחן, תקשורת, אמנות, בדיבור, בכתב וכו' מומלץ שמורים ייכנסו לשיעורים במהלך השנה עם מגוון כתבות מכלי תקשורת ומאתרים שונים וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי אזרחות

היועץ המשפטי לממשלה: אחראי על שלטון החוק בשם אזרחי המדינה, ולכן חייב לבקר את הממשלה.

1
בגרויות 2020 קיץ
ירידה למחתרת של תנועות שהוצאו מחוץ לחוק ונקיטת אמצעי אלימות מצידן
אזרחות קיץ 2020
תפקיד הבג"ץ לתת סעד לפונים אליו לקבוצות מיעוט , לאדם או למוסד במדינה אם רשויות השלטון, לדעת בית המשפט פעלו שלא על פי צדק, חרגו מסמכויותיהם, היפלו לרעה או לטובה שלא על פי חוק או פעלו בחוסר תום לב בג"ץ, ביסס את מעמדו במשך השנים כמגן החשוב ביותר על זכויות האדם בישראל
תוכניות לבגרות
במקרה כזה אין אפשרות לערער