פילוח תמיכות. מולד

המדינה השקיעה בפרויקט יותר מ-100 מיליון שקל ומשרד החינוך הגדיר אותו כ"ספק יחיד" של טיול מסוג זה שיוך משתמשים לתפקיד יישומי יכול להיעשות עבור מערכות אינטרנט של משרד החינוך, שההזדהות אליהם היא הזדהות אישית עם קוד וסיסמא אישיים של המשתמש
אנחנו "מבינים" שהכסף שולם בעצם בפעם הראשונה שנעשה שינוי מ-0 לסכום גדול מאפס בכסף שהועבר חדירת העמותות לבתי הספר הממלכתיים ברחבי הארץ מתאפשרת הודות לתהליך הפרטה מכוּון של החינוך-לערכים במערכת החינוך

החלטה זו ניתן לפרש על רקע כישלון פרויקט ה"התנחלות בלבבות" שליווה את מפעל ההתנחלויות מימיו הראשונים.

15
ניתוח תמיכות ממשלתיות · Issue #26 · hasadna/standalone
בניגוד לסברה הרווחת, מטרתן העיקרית אינה להחזיר את הנוער החילוני בתשובה
מולד
המסע משופע במסרים פוליטיים מבית הימין המתנחלי
����� ������� �������
בנוסף, עמותות הימין הדתי זוכות לסבסוד גבוה משמעותית משאר ארגוני החינוך
וכך, בשנים האחרונות חדרו עשרות עמותות המזוהות עם הימין הדתי אל תוך בתי הספר הממלכתיים הבעיה שבכל פעם שמתעדכן הדאטבייס ורשומות מתעדכנות נוספת לנו רשומה של שינוי , אז הלוגיקה הגיונית בעצם : "מתי פעם ראשונה מישהו עדכן את הסכום" אבל בפועל כנראה שזה לא המצב ואנחנו מקבלים שכסף שולם באותו היום בו הוא אושר או שכסף שולם עוד לפני שהוא אושר
זאת למרות ירידה עקבית בהישגים של תלמידי ישראל במקצועות הטכנולוגיים ברוב המקרים מנהל בית הספר הוא הגורם המוסמך להחליט מי מאנשי סגל בית הספר רשאי לעבוד בכל אחת ממערכות משרד החינוך

Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

14
פילוח תמיכות משרד החינוך
במשרד החינוך אין שום מנגנון המפקח על פעילות העמותות ועל התוכן שהן מפיצות בבתי הספר הממלכתיים
ניתוח תמיכות ממשלתיות · Issue #26 · hasadna/standalone
הפופולריות שלהן נובעת מיכולתן "לשבור את השוק" באמצעות הצעת שירותים במחירים זולים במיוחד ולעתים קרובות אף בחינם
����� ������� �������
כמו שאר ארגוני "הבית היהודי", גם העמותות החינוכיות נסמכות על הזרמה מאסיבית של כספי ציבור, וראשיהן מקורבים להנהגת המפלגה