אחד העם חיפה. מרפאת ילדים ונוער

גם ב לשם היגרה המשיכה בעיסוק זה לא ב, ולא ב, אלא אך ורק בציון
המתייחסים לחיי עם ישראל והתפתחות רוחו מימי קדם ועד עתה זו היא ערבוביה של מלים-מקשקשות, סתומות וחטופות האירופיים, תהו ובהו של דרכי-דבור אשר לשווא נחפש בהם רעיון אחד ברור, מסומן היטב, משוכלל בהגיון ומובן לקורא

ראשית, הוא הצביע על היריבות, שהייתה קיימת מזה שנים בין היהודים המעורים בתרבות האירופית, שהתגוררו ב, לבין אלו שהתגוררו במזרח אירופה וגדלו באווירה מסורתית מאוד, ושאותם כינו הראשונים בזלזול "".

19
מגדל אחד העם, חיפה
הוא התנגד במיוחד הן לגרסה הלאומית של חוגים המקורבים לתנועת ה, או ל ול, שטענו שצריך לשמור על קהילות יהודיות בגולה ואין צורך להתרכז במדינה אחת, והן ל של
מרפאת ילדים ונוער
משמע, סוקולוב כועס באופן אישי על שני האישים הידועים, שהופכים את חילוקי הדעות הקשים ביניהם לסכנת פילוג בקהילה היהודית בכלל, ובתנועה הציונית בפרט
×”×
תהליך הקבלה כרוך במילוי שאלון שהינו טופס פנייה אותו ניתן לקבל באמצעות מזכירות המרפאה
כך הגה וייסד את זרם הציונות הרוחנית ושם גם סייע ל בפעילותו להשגת
עם זאת, לא ניתן להבטיח מראש התאמת שפה למשך כמה שנים הוא אף ניתק את קשריו עִמה

כיום ישנם בתחנה מטפלים דוברי עברית, ערבית, רוסית וספרדית.

13
×”×
אך עיקר זעמו של אחד העם נסב על הצביון הלא עברי של אותה מדינה; מטרתה של המדינה החדשה, מאשים אחד העם את הרצל, היא לחקות אומות ומדינות זרות, ולוותר כליל על הייחוד הלאומי-יהודי של העם, שפתו, ספרותו ותרבותו
מגדל אחד העם, חיפה
במאמר "שתי רשויות" שבו הוא דן בשנאת ישראל, ה , הוא מעלה את השאלה כיצד ייתכן שאנשים משכילים אשר שכלם צריך להוביל אותם למסקנה ששנאת ישראל אין לה בסיס הגיוני, בכל זאת נאחזים בשנאה ומשכנעים עצמם שיש לה על מה להתבסס
אסתר שימקין
בהמשך הפך לאחד מדובריה של תנועת ""