פמיניזם הגדרה. הגדרת מושגים

על פי התאוריה, הבדלים אלו יוצרים תכונות מובחנות ונעלות אצל נשים סיפור בריאת האדם והאישה מובא בשתי גרסאות משמעותיות
מקלט אשדוד הוקם בידי ויצ"ו ואילו נעמ"ת הקימה יחידה לטיפול באלימות במשפחה בראשותה של רונית לב ארי שני ספרים חשובים נכתבו בידי נשים לקידום המהפכה הפמניסטית

הידע שרוכשים הבנים בחדרים או בבתי הספר במדרשות או בישיבות מקנה להם כישורי עיון ופסיקה בהלכה ואילו הידע המונחל לבנות אינו מקנה להם כישורים דומים.

10
פמיניזם למתחילות
ספרן 2006; הרצוג 1994 המגע עם הפמיניזם, הגלובלי, אך בעיקר עם המערבי, השינויים בהרגלי הצריכה, התרבות, הכלכלה וההיחשפות לזרמים הפוסט מודרניים, אפשרו חדירת ניואנסים חדשים ונוספים תוך התאמה לסקטורים השונים
ארכיון פמיניזם ומגדר (מאמרים אקדמיים)
למשל אם אישה לא יכולה לדמיין את עצמה כבעלת מקצוע, היא עשויה לקבל כעובדה שלא מאפשרים לה ללמוד
ארכיון פמיניזם ומגדר (מאמרים אקדמיים)
הרושם לאורך השנים לגבי הפמיניזם והפמיניסטיות הגדיר אותן כלוחמניות
ארגון נשות הכותל הוא ארגון נשים שמטרתו המרכזית המוצהרת היא "לאפשר חופש תפילה לנשים בכותל המערבי" לכן עלינו, המבוגרים, להציב את האופציות החלופיות ולתת להם מודל חיקוי חיובי
נישואין מתבצעים לרוב רק בין היהודים גברים ונשים מה שמצמצם את האופציות במצב של מחסור בגברים פנויים לנישואים מערכת זו חייבת להציב לעצמה את האתגר של הכשרת אדם לחברה דמוקרטית שבה אנו חיים: חברה שוויונית, הורות שוויונית, משפחה ללא אלימות

מאפיין זה של הביקורת הפמיניסטית הוא שמקנה לה את הביטוי "רדיקלית".

17
פמיניזם
בניית הזהות 1990 ואילך עד אמצע שנות ה- 90 של המאה העשרים, דהאן — כלב 2000 החלק העיקרי של הדיון הפמיניסטי בישראל התייחס לנשים שאופיינו ע"י היותן יהודיות, אשכנזיות,ׁ ציוניות, מבלי להתייחס לתת הקבוצות האחרות,המאכלסות את החברה הישראלית נשים מזרחיות, דתיות, ערביות ועוד
פמיניזם רדיקלי
בשנת 1993 כתבה נעמי וולף בספרה "אש באש: הכוח הנשי החדש ואיך להשתמש בו" כי "הפסיכולוגיה של הקרבן מזיקה לנשים… אישה המזדהה בראש ובראשונה כקרבן תצליח פחות מזו הרואה עצמה בראש ובראשונה כאפקטיווית וכבעלת עצמה
פמיניזם דתי (יהדות)
המוקד החקיקתי — המתרכז בעיקר בידי חברות וחברי כנסת וע"י קומץ ארגוני נשים
את ניצני הפמיניזם הדתי בישראל ניתן לראות בפעולתן של , שהקימה לראשונה בישראל מנייני נשים שאף קראו בתורה, ושל פרופ' , לשעבר יו"ר בכנס השתתפו 300 איש ואישה והוא אורגן על ידי , ונשים מהתנועה שהתגוררו באזור
מסקנות אלה הובילו לתהליך ניפוץ מיתוס השוויון שרווח בחברה הישראלית, מיתוס שהצליח להטעות גם את החברה הישראלית כולה — גברים ונשים וגם את החברה החיצונית הלאומיות סווגה כשייכת למרחב הציבורי, שהוא המרחב הגברי בעוד הנשים סווגו למרחב הפרטי — המשפחה

NOW פעל להוביל את השינויים בתחומים אלו באמצעות , עצרות, תהלוכות, וכנסים.

13
פמיניזם דתי (יהדות)
החברה הישראלית -יהודית,רואה עצמה ושואפת להיות, חלק בלתי נפרד, מן התרבות המערבית , או ליתר דיוק החלק האנגלו- סקסי, בעיקר האמריקאי של תרבות זו פלדמן 2002;קמיר ב 2004 ; ספרן 2001 הדבר יוצר פערים הדורשים מיומנויות והפעלת מערך כלים אלטרנטיביים לשם יצירת גשר שיקשר בין הקצוות והמהויות השונות, דבר שלא תמיד הופעל נכון
הגדרת פמיניזם
הפמיניזם זיהה כי : 1
החברה הפטריארכלית, שוביניזם ואלימות נגד נשים
במסגרת מאמצי השילוב החלו יהודים אלה לפתח רמות שונות של מחויבות דתית לצד מאפייני התבדלות