ביטוח לאומי אזור אישי אבטלה. אבטלה

אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה
דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה הביטוח הלאומי דואג להבטיח ל מובטל מי שרשום בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה, ומתייצב בה כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה

עליך לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו.

18
אבטלה
שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה
אבטלה
בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי
אבטלה
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך

.

אבטלה
אבטלה
אבטלה

.

13
אבטלה
אבטלה
אבטלה