המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי

הפרשות המעסיק מעבר לתקרה-חייבות בזקיפת שווי הילד שב לחיק הוריו, אירוע שזכה לתגובה נלהבת של דעת הקהל בישראל
אולם התברר כי מדובר במודעת גיוס באמצעות כתב סודי תשלום עבור ביגוד הנדרש לעובד על פי דין, כגון מדי משפט לעורכי דין - 80% מהתשלום פטור מדמי ביטוח לאומי

ראשית, החל מעליית לשלטון בשנת , וביתר שאת החל מ, מדינת הרווחה הישראלית החלה להצטמצם וכתוצאה מכך חלה ירידה בהיקף הקצבאות שמשלם המוסד ובגובה קצבאות אלו.

המוסד לביטוח לאומי
נכון לשנת 2017, מדי שנה נגבה ביטוח בסכום של כ-42 מיליארד שקל
המוסד לביטוח לאומי
הארגון פורק ב- וסמכויותיו הועברו למוסד
דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר (הליך)
בעקבות הסיכול נעצרו מספר סוכנים איראניים ו הטילה סנקציות על מספר ארגונים וסוכנים איראניים
הוויכוח בין הראל לבן-גוריון עורר סערה ציבורית בישראל הריגתו של הנאצי, רוצח יהודי לטביה, באורוגוואי ב-1965
בשנת 2015 היו למוסד לביטוח לאומי כ-1500 עובדי מטה ועוד כ-2,750 עובדים בסניפים אחד מעובדיו הכפופים לו היה

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב.

24
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
חלק ניכר מכלל הדיונים בבתי הדין לעבודה מוקדש לנושא זה
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
יערי היה כפוף לראובן שילוח
המוסד לביטוח לאומי
החמאס האשים את המוסד בהריגתו