אריק אלמגור. קרדיולג מומחה

ב- גילמה את בת שבע העובדת הסוציאלית בסרט "" של אפרים קישון כל בני משפחת אמי, שבט בן 147 נפשות, נכחד כולו בשואה
לדבריו, יש לשים לב שדירוג החברות לפי היקף פעילות יתאים לנתונים בפועל לאחר מכן בדקו מתנדבי הארגון את שמות העצורים, וגילו ביניהם שלושה פעילי שאינם עומדים בקריטוריונים לשחרור

המופע זכה לשבחי הבקורת, ולאור דרישת הקהל הוא חודש שוב ביוני 2008.

4
כתבה
הסרט הוקרן ב וזכה ב ב
ארכיון אריק אלמגור
ניתן לעיין שם ב, וב
פרס אריק איינשטיין
ב- שיחקה בהצגה "הביצה" מאת פליסיאן מרסו שביים אנדרה ברסק
ב- גילמה בתיאטרון חיפה את אליזבת פרוקטור בהצגה "" מאת ארתור מילר שביים בשנת עוררה סערה ציבורית כשהתפרצה לדברי שרת התרבות דאז, ואמרה: "מה את יודעת עלינו? ב- עובד הספר והמחזה ל בבימויו של
אלמגור היא חברת המועצה הציבורית של ארגון "" לאורך כל שנות פעילותה זכתה רבקה בשפע של פרסים יוקרתיים, ביניהם שלושה פרסי 'כינור דוד', פרס "זמרת השנה", "שחקנית השנה" ו"שחקנית מחזות הזמר" של השנה

גם לסרט זה כתבה אלמגור את התסריט לצד אייל שר והפיקה אותו לצד איתן אבן.

14
סאלח שבתי
הוא נרצח ארבעה חודשים לפני שנולדתי על ידי צלף ערבי
רבקה רז
בקולנוע שיחקה אלמגור ב- בסרט "" של
כתבה
ב- גילמה את נורה ספקטור בסדרת הטלוויזיה ""